Spring naar content

26 publicaties gevonden

 • het onderzoeken waard!

  Recreatieve activiteiten leggen in toenemende mate beslag op de ruimte als gevolg van ontwikkelingen in de beschikbare vrije tijd, de mobiliteit en het hoge welvaartsniveau. Het bijzondere karakter van bepaalde…

  Boek
 • de kracht van functiecombinaties

  Door gebruiksfuncties van gebouwen of gebieden te combineren, ontstaan krachtige aanjagers voor ontwikkelingen in het stedelijke en landelijke gebied. Het is mogelijk meer resultaat te behalen, ook in tijden waarin…

  Boek
 • Grundlagen für Konfliktlösungen

  Deze publicatie bevat de resultaten van een vooronderzoek voor het onderzoek “Konfliktlösungen zwischen Sport und Naturschutz am Beispiel der Hohen Rhön”. Het onderzoek is het gevolg van toenemende conflictsituaties tussen…

  Rapport
 • Deze publicatie handelt over het gebruik en de betekenis van het Vondelpark. Het eerste deel vormt de neerslag van een onderzoek dat er op gericht is inzicht te krijgen in…

  Rapport
 • een aanvullend onderzoek

  De centrale vraag van dit aanvullende onderzoek op het eerder afgeronde onderzoek ‘Het gebruik van de fiets in Nederland’ is: in welke mate hangt het feitelijk fietsgedrag samen met het…

  Rapport
 • onderzoek naar bekendheid en gebruik 2010

  De provincies Gelderland en Overijssel hechten groot belang aan een goede toeristische route-infrastructuur en aan het bieden van mogelijkheden voor routegebonden recreatie. In 2009 zijn de laatste fietsroutenetwerken in Gelderland…

  Rapport
 • een wijzigende maatschappelijke visie in het zwembadwezen naar de behoeften van de gebruiker

  Er is een toenemende behoefte aan een breder en gevarieerd aanbod van zwembadactiviteiten. Vanuit het publiek komt steeds meer de wens naar voren, het zwembad te moeten ervaren als een…

  Rapport
 • De Stichting Lange-Afstand-Wandelpaden (SLAW) is het informatie- en coördinatiepunt voor het lange-afstand-wandelen in Nederland. De SLAW streeft naar een grotere bekendheid en een intensiever gebruik van het netwerk van lange-afstand-wandelpaden…

  Rapport