Spring naar content

26 publicaties gevonden

 • model- en ontwerpbenaderingen voor toekomstig ruimtegebruik

  Dit boek gaat over methoden aan de hand waarvan ruimtelijke toekomstbeelden kunnen worden gegenereerd. Modellen voor ruimtegebruik zijn op zich geen nieuw fenomeen. Wel zijn, met de opkomst van de…

  Boek
 • effecten van overheidsmaatregelen

  Van alle verplaatsingen in 2006 werd meer dan een kwart fietsend afgelegd. Nederland heeft daarmee het hoogste fietsaandeel in Europa. Zowel door de rijksoverheid als op decentraal niveau worden diverse…

  Audiovisueel middel
 • de digitalisering van mediagebruik, het culturele draagvlak, deel 10

  De snelle veranderingen in het medialandschap – vaak aangeduid als digitalisering en convergentie van mediatechnologieën – roepen de vraag op hoe Nederlanders met de vele nieuwe mogelijkheden omgaan. In ‘Alle…

  Rapport
 • een onderzoek naar het gebruik en de effecten van sportplekken in Delfshaven, gemeente Rotterdam

  Onder het motto van ‘een leven lang sporten’ werkt de gemeente Rotterdam hard aan het stimuleren van een actieve leefstijl van haar inwoners, naast dat ze sportevenementen van (inter)nationale allure…

  Rapport