Spring naar content

111 publicaties gevonden

  • beleid en onderzoek, editie 2000 / 2001

    Eerste deel van een periodiek naslagwerk voor iedereen die geïnteresseerd is in beleidsontwikkelingen en onderzoeksbevindingen op sportgebied. Het initiatief tot de samenstelling en uitgave van dit jaarboek heeft een geschiedenis…

    Jaarboek