Spring naar content

112 publicaties gevonden

 • doelen, normen en afwegingen bij de kwaliteit van de leefomgeving, hoofdrapport

  In 2018 moet de nieuwe Omgevingswet van kracht worden. Deze stelselherziening brengt bestaande regels over beheer en gebruik van de leefomgeving bij elkaar om de besluitvorming over projecten in de…

  Rapport
 • Elk jaar brengt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) de Mobiliteitsbalans uit als een van zijn kernproducten. De Mobiliteitsbalans 2013 geeft een overzicht van de stand van zaken van de mobiliteit…

  Rapport
 • indicatie van effecten

  Voor u ligt een beknopt rapport waarin CE de effecten op emissies en concentraties van fijn stof en stikstofdioxide beschrijft van een tiental maatregelen die de Stichting Natuur en Milieu…

  Rapport
 • De toolkit Gezonde leefomgeving is bedoeld voor gemeenteambtenaren die zich bezighouden met de gezonde leefomgeving. Bijvoorbeeld vanuit de ruimtelijke ordening, milieu, gezondheid, sport of wonen. Hier vindt u informatie over…

  Website
 • 1999, nieuwe wegen

  Deze eerste Leidsche Rijn Monitor kan in zekere zin gezien worden als een soort startschot. De behandelde thema’s wonen, werken, milieu, voorzieningen en mobiliteit zullen jaarlijks terugkeren. Daaruit selecteert de…

  Rapport
 • 15 jaar raad voor de gemeentelijke wijkaccommodaties

  Tot op vandaag worden nog steeds geheel nieuwe beheerscommissies gevormd voor wijkgebouwen door bewonersorganisaties zowel als deelgemeenteraden. De behoefte van mensen om zeggenschap te hebben bij zaken die voor hen…

  Boek
 • laatste nummer, december 2002, nummer 5, Leiden, sportvelden in de wijk

  Tijdschrift voor de leefomgeving wil zo objectief mogelijk voorlichting geven over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Het biedt een platform om de gedachtewisseling en de meningsvorming hierover te bevorderen.

  Vaktijdschrift
 • In dit jaarboek komen onderzoekers aan het woord over hun uiteenlopende projecten. Op de personeelspagina vertellen medewerkers hoe het is bij Alterra te werken. Ook de directie komt aan het…

  Jaarboek
 • een literatuurstudie naar de wetenschappelijke relatie tussen groen, gezondheid en milieu en aanbevelingen voor een gezond Rotterdams groenbeleid

  Een literatuurstudie naar de wetenschappelijke relatie tussen groen, gezondheid en milieu en aanbevelingen voor een gezond Rotterdams groenbeleid

  Verslag
 • band 4

  Deze bundel die uit vier banden bestaat, bevat kengetallen die betrekking hebben op de planologie. Dit derde deel bevat de onderwerpen: milieuhygiëne; energie; GIS-informatie.

  Handboek / handleiding