Spring naar content

33 publicaties gevonden

 • Een artikel over het onderzoek wat het Mulier Instituut en Regioplan hebben uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van OCW naar de ‘uitvoeringsconsequenties’ van de diverse plannen met betrekking tot…

  Artikel in vaktijdschrift
 • capabilities, challenges, critiques

  Sport today means Big Business. Now a major global industry at the professional level, it has been commercialised beyond recognition, and especially in our all-branded zeitgeist of the Internet and…

  Boek
 • Op verzoek van het ministerie van OCW is door CINOP Expertisecentrum onderzoek gedaan naar de wijze waarop mbo-instellingen zich ontwikkelen tot sportactieve scholen en bewegen een structurele plek geven in…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Ruim tien jaar geleden is bewegingsonderwijs verdwenen als verplicht vak binnen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Toch zijn er verschillende mbo-instellingen die hun nek uitsteken en tenminste voor de eerstejaars studenten een wekelijks sportief…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De Alliantie School & Sport is een samenwerkingsverband tussen de ministeries van OCW, VWS en de sportkoepel NOC*NSF. De doelstelling van de Alliantie is een dagelijks sportaanbod in en om…

  Artikel in vaktijdschrift
 • hoe dan?

  De KVLO is alweer enkele jaren de vereniging voor lichamelijke opvoeding. Met die veranderde naam is de nieuwe weg ingeluid die de KVLO gaat: de vertegenwoordiger van iedereen die zich bezighoudt met…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Schoolgaande jeugd die tijdens de opleiding besluit te stoppen en zonder diploma de school verlaat; het is inmiddels een erkend probleem. Deze ongekwalificeerde jongeren komen niet alleen moeilijker aan betaald werk maar…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Iedereen is overtuigd van het belang van goed onderwijs. Om te kunnen praten over de kwaliteit van onderwijs is informatie nodig over het onderwijsaanbod en over de resultaten die met het onderwijs worden…

  Artikel in vaktijdschrift
 • nieuw beleidskader vanuit de overheid

  In het Europees jaar van opvoeding door sport (2004) is de verbinding tussen onderwijs en sport hoger op de rijksagenda komen te staan. Dit heeft geleid tot de Alliantie School en Sport (2005-2008):…

  Artikel in vaktijdschrift