Spring naar content

488 publicaties gevonden

 • Rubriek van Janine van Kalmthout in Sport, Bestuur en Management (Jaargang: 2014) over hoop en het realiseren van ambities door verenigingen.

  Artikel in vaktijdschrift
 • contributies in de Nederlandse sport

  Het Nederlandse verenigingsleven is erop gericht om zoveel mogelijk mensen te laten sporten. Dit uit zich in lage contributies die verenigingen aan hun leden vragen. Door de financiële crisis en…

  Rapport
 • de huidige stand van zaken bij sportverenigingen in Tilburg

  De verenigingsmonitor 2017 geeft inzicht in de huidige stand van zaken bij sportverenigingen in de gemeente Tilburg. Voor de gemeente Tilburg is het waardevol om inzicht te krijgen in hoeverre…

  Rapport
 • gemeente Vlissingen

  De gemeente Vlissingen moet fors gaan bezuinigen op sport. Om de consequenties hiervan voor de sport te kunnen volgen, wordt een jaarlijkse monitor uitgevoerd van 2015 tot en met 2018.…

  Factsheet
 • rapportage 2016

  De gemeente Vlissingen moet fors gaan bezuinigen op sport. Om de consequenties hiervan op zowel de sportaanbieders als de sportdeelname en beleving van inwoners goed te kunnen volgen wordt er…

  Rapport
 • 1-meting, factsheet 2017/17

  De 1-meting bewegingsonderwijs geeft over een breed front inzicht in de stand van zaken rond het bewegingsonderwijs dat op basisscholen in Nederland wordt gegeven en op de ontwikkeling daarvan. Om veranderingen in de situatie…

  Factsheet
 • ontwikkeling van organisaties in de sport

  Deze editie brengt de facts en figures van de sportbonden in Nederland in beeld aan de hand van de volgende thema’s: sportdeelname; topsport; financiën; HR; besturen en governance.

  Rapport