Spring naar content

488 publicaties gevonden

 • ontwikkelingen in sport en bewegen

  De gemeente Almere meet sinds 2006 elke vier jaar de sport- en beweegdeelname van haar inwoners. In opdracht van de gemeente Almere heeft het Mulier Instituut een meting onder de…

  Rapport
 • validity, adoption, and effectiveness

  Dit proefschrift heeft zich gefocust op drie verschillende domeinen: de betrouwbaarheid en validiteit van activity trackers, de adoptie van apparaten die beweging, slaap en gewicht kwantificeren en de effectiviteit van…

  Proefschrift/oratie
 • verenigingen en commerciële organisaties in Edam-Volendam

  In opdracht van de gemeente Edam-Volendam heeft het Mulier Instituut de monitor sport & cultuur 2018 opgesteld, die de gemeente inzicht geeft in de stand van zaken bij haar sportclubs,…

  Rapport
 • presentatiesheets

  Deze presentatiesheets zijn gebruikt voor een workshop over het monitoren en evalueren van de inzet van de buurtsportcoach. Welke prestaties (output) en effecten (outcome) kunnen we meten? En hoe stel…

  Verslag
 • In opdracht van de gemeente Enkhuizen heeft het Mulier Instituut de verenigingsmonitor Enkhuizen 2018 ontwikkeld. Deze monitor geeft de gemeente Enkhuizen inzicht in de stand van zaken bij hun sportverenigingen.…

  Rapport
 • De Monitoring- en Evaluatiewijzer Sport & Bewegen (M&E-wijzer) van Kenniscentrum Sport is een stappenplan met uitleg, hulpmiddelen en tips voor analyse, monitoring en evaluatie van lokaal sport- en beweegbeleid. Het…

  Werkboek / instrument
 • met welke data en instrumenten zijn sport- en beweegcijfers te achterhalen?

  Deze uitgave van het Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport is opgebouwd aan de hand van tien beleidsthema’s. Per beleidsthema worden belangrijke databronnen (veelal monitors) en meetinstrumenten weergegeven. De genoemde data…

  Rapport
 • deze vragenlijst maakt onderdeel uit van de verenigingsmonitor van het Mulier Instituut

  De Verenigingsmonitor is een uitgebreide set vragen die wordt uitgezet bij sportverenigingen. Deze basisvragenlijst maakt onderdeel uit van de Verenigingsmonitor en is samengesteld door het Mulier Instituut. De totstandkoming van…

  Rapport
 • onderzoek naar Friese sportverenigingen, hoe gaat het met de sportverenigingen in Fryslân?

  Sportverenigingen in Fryslân hebben te maken met de nodige uitdagingen, zoals vergrijzing en krimp. Welke invloed hebben deze uitdagingen op de organisatiekracht van de sportverenigingen? En hoe zien zij de…

  Rapport