Spring naar content

128 publicaties gevonden

 • Proefschrift Universiteit van Amsterdam.  Nederlandstalige samenvatting: Onderzocht is hoe de motorische vaardigheden van basisschoolkinderen kunnen worden verbeterd en gecontroleerd, niet alleen in termen van prestatie, maar ook in termen van aanpassingsvermogen.…

  Proefschrift/oratie
 • sleutel voor een actiever leven?

  In een drieluik willen we een aantal recente inzichten schetsen rondom sport en bewegen voor kinderen en jongeren. In dit eerste deel zullen we een mogelijke achtergrond van dit probleem…

  Artikel in vaktijdschrift
 • geinspireerd op de visie van Emmi Pikler

  Door een gedetailleerde en levendige beschrijving van verzorgings- en spelmomenten maak je kennis met acht kinderen in de leeftijd van 5 tot 23 maanden. Je volgt hen in hun ontwikkeling…

  Boek
 • wat zijn de gevolgen van de corona lockdown voor de motoriek van kinderen?

  Na de eerste corona lockdown in het voorjaar van 2020 was een groter deel van de basisschoolkinderen (4-12 jaar) in Nederland motorisch minder vaardig dan kinderen van die leeftijd vóór…

  Artikel in vaktijdschrift
 • de motorische vaardigheid is van cruciale waarde voor de gezondheid van onze kinderen nu en later

  In 2021 is op 722 basisscholen in Nederland met de MQ Scan de motorische vaardigheid van ca. 132.000 kinderen gemeten. De MQ Scan is een valide en betrouwbare motoriektest voor…

  Factsheet
 • a systematic review of longitudinal evidence, providing new insight for motor competence and health

  Introduction: In 2008, a conceptual model explaining the role of motor competence (MC) in children’s physical activity (PA), weight status, perceived MC and health-related fitness was published. Objective: The purpose…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift