Spring naar content

130 publicaties gevonden

 • effect van een naschools sportaanbod bij kansarme jongeren in de lagere school

  Het Be Active After School (BAAS) project is een initiatief waarbij sportverenigingen uitgenodigd worden om naschoolse sport te organiseren op de school. BAAS wordt reeds enkele jaren uitgevoerd op lagere…

  Artikel in vaktijdschrift
 • a new motor competence assessment

  Dit proefschrift beschrijft de ontwikkeling en evaluatie van de Athletic Skills Track, een nieuwe motoriektest voor in de lichamelijke opvoeding. In dit proefschrift wordt ingegaan op de betrouwbaarheid, validiteit en…

  Proefschrift/oratie
 • a lifespan approach, ninth edition

  This book provides a comprehensive introduction to lifespan motor development and includes the most current research findings available in the field. The text takes a lifespan approach to development, with…

  Boek
 • hoe stimuleer je de motorische ontwikkeling van je kind?

  Bewegingstherapeute Liesbeth Verhoeven legt in dit boek uit waarom een goede motoriek zo belangrijk is en geeft tips en oefeningen mee om de ontwikkeling van je kind zo goed mogelijk…

  Boek
 • the importance of play for the development of children in health and disease

  Play is of vital importance for the healthy development of children. From a developmental perspective, play offers ample physical, emotional, cognitive, and social benefits. It allows children and adolescents to…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • Infographic over motorische vaardigheid. Met: de huidige stand van zaken op landelijk gebied, motorische vaardigheid per provincie, motorische vaardigheid van basisschoolleerlingen 2016 ten opzichte van 2006 en  de relatie tussen…

  Factsheet