Spring naar content

130 publicaties gevonden

 • In dit artikel wordt een verband geschetst tussen verschillende visies op het vak en motorisch leren. Daarbij worden voorbeelden gegeven van mogelijke uitwerkingen in de praktijk.

  Artikel in vaktijdschrift
 • bouwstenen voor een leven lang bewegen van jong tot oud

  In 2017 is de ‘kwartiermakersgroep Physical Literacy’ gestart met een verkenning naar de meerwaarde van het begrip ‘Physical Literacy’ voor de Nederlandse sport- en beweegpraktijk. Deze whitepaper schetst de noodzaak…

  Rapport
 • met behulp van video-instructie

  Het leren van een ingewikkelde (motorische) vaardigheid dreigt met de opkomst van sites als YouTube een individuele aangelegenheid te worden. Als je kinderen vraagt hoe ze trucs met een voetbal…

  Artikel in vaktijdschrift
 • tussen leren en bewegen

  “Het lichaam is heel wat meer dan een voertuig om de hersenen in het klaslokaal te brengen,” schrijft de Britse psycholoog Guy Claxton in een wetenschappelijk overzichtsartikel. Psychologen en hersenonderzoekers…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Deze eindrapportage wordt voorafgegaan door een wetenschappelijke verantwoording van het Mulier instituut inzake het belang van Beter Bewegen van kinderen. Vervolgens gaan we kort in op het proces, de realisatie…

  Rapport
 • technische rapportage

  Rapport van de vierde peiling in het bewegingsonderwijs uitgevoerd in het najaar en winter van 2016. Het doel van het peilingsonderzoek is een beeld te verkrijgen van de vaardigheden van…

  Rapport
 • 2016-2017

  Het peilingsonderzoek Bewegingsonderwijs maakt inzichtelijk hoe het bewegingsonderwijs eruitziet op scholen voor (speciaal) basisonderwijs. Ook brengt het onderzoek de bewegingsvaardigheden, de houding tegenover bewegingsonderwijs en de bewegingsachtergrond in beeld van…

  Rapport
 • Dit themablad over vaardig en bewegen is gebruikt als basis voor de Voorzet: een bijeenkomst van het ministerie van VWS met 100 stakeholders op 21 maart 2018, om ideeën uit…

  Factsheet