Spring naar content

62 publicaties gevonden

 • betekenisgeving aan inclusie van etnische minderheden door Utrechtse sportaanbieders

  Sportaanbieders in multiculturele wijken verschillen sterk in de etnische diversiteit van hun sporters én in de betekenis die zij geven aan ‘het open staan voor iedereen’. Verklaringen hiervoor liggen in…

  Rapport
 • an ethnographic examination of attitudes towards cultural diversity and group making behaviour in community sport

  This paper describes attitudes towards ethnic diversity and group making behaviour among Brazilians and Portuguese at a Portuguese-cum-multicultural soccer club in Amsterdam. Drawing on six months of ethnographic fieldwork, the author analyses…

  Scriptie
 • Docenten die lesgeven aan multiculturele klassen hebben meer regie over de klas. Tegelijkertijd komen ze vriendelijker en behulpzamer over dan docenten die lesgeven aan minder diverse klassen. Dat zijn twee…

  Artikel in vaktijdschrift
 • bewegen met een missie als vast onderdeel in de inburgeringscursus

  Bewegen is wat het Esperanto onder de talen is; een wereldtaal die door vele volken en culturen onmiddellijk wordt begrepen in de communicatie. Het zou een grotere rol kunnen spelen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Met de aanslagen van Brussel in het geheugen, heeft het voorkomen van ontsporing van jongeren ieders aandacht. Maak kennis met een succesvolle methodiek om radicalisering te voorkomen en weerbaarheid te…

  Online artikel
 • de rol van voetbal in de Nederlandse multi-etnische samenleving

  In dit hoofdstuk beschrijft Jacco Sterkenburg op grond van Nederlands sportbeleid en (inter)nationaal sportonderzoek twee heersende perspectieven op de maatschappelijke rol van sport en voetbal voor de Nederlandse multi-etnische samenleving.…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • a qualitative inquiry on issues regarding cultural diversity in physical education

  Sports is often regarded as a space where differences can be overcome, as something which can unite people. However, sports cannot only lead to identification and integration, but also to…

  Scriptie