Spring naar content

63 publicaties gevonden

 • disparities in access to physical activity environments in racial and ethnic minority and lower-income communities

  Neighborhoods and communities can support activity both physically, by having sidewalks, bicycle lanes and parks, and socially, by being safer, cleaner and having less traffic. This synthesis examines the growing…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • the meaning of public spaces for issues of social integration

  In Western societies, such as the Netherlands, people with different ethnic backgrounds live together in urban areas. This book examines daily life in multi-ethnic neighbourhoods and the meaning of public…

  Boek
 • de methode diavers

  Het boek beschrijft met praktijkvoorbeelden de problemen die kunnen ontstaan bij communicatie (interactie) in interculturele situaties. We zien dat kennis, inzicht en vaardigheden weliswaar kunnen bijdragen aan een dialoog, gericht…

  Boek
 • integration and intercultural dialogue in Europe, analysis and practical examples

  Democratic management of cultural diversity has become a priority for the Council of Europe member states. Sport is no exception to this concern. Faced with the diversity of both participants…

  Boek
 • de relatie tussen de etnische samenstelling van de buurt, interetnisch contact en wederzijdse beeldvorming

  Deze studie gaat na of de etnische samenstelling van buurten van invloed is op de mate van interetnisch contact en wederzijdse beeldvorming van niet-westerse migranten en autochtone Nederlanders. Is het…

  Boek
 • een sociaal wetenschappelijke analyse van voetbal in eigen kring

  Allochtone voetbalclubs bevorderen de integratie van hun leden in de samenleving. Zij vervullen een brugfunctie tussen hun achterban en de autochtone bevolking. Tot deze conclusie komt Sieuwpersad Ramsahai in zijn…

  Proefschrift/oratie
 • handreikingen voor een multidisciplinaire aanpak

  In dit boekje vindt u een overzicht van succesvolle praktijkvoorbeelden die gebruikt kunnen worden in een huisartsen-praktijk zorgaanbod te ontwikkelen op het gebied van leefstijl en bewegen.

  Boek
 • leidraad voor de introductie van projecten Meedoen Allochtone Jeugd door Sport bij sportverenigingen

  Deze handleiding is bedoeld ter ondersteuning van de uitvoering van het overheidsprogramma “Meedoen allochtone jeugd door sport”‘. In deze uitgave staat relevante informatie om gemeenten en sportbonden te ondersteunen bij…

  Boek
 • effects of a community intervention study to reduce risk factors for type 2 diabetes and cardiovascular disease

  Objective: The aim was to assess the net effects on risk factors for type 2 diabetes and cardiovascular disease of a community-based 3-year intervention to increase physical activity. Conclusions: Through…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift