Spring naar content

62 publicaties gevonden

 • over opbouwwerk, sociale cohesie en multiculturaliteit

  Rede, uitgesproken op 23 januari 1997 bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Wetenschappelijke Grondslagen van het Opbouwwerk aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam,…

  Rapport
 • Documentatiemap voor iedereen die te maken heeft met buitenlandse kinderen in Nederland. De map geeft informatie over het leven van Marokkaanse en Turkse kinderen.

  Rapport
 • een aanzet tot implementatie

  In het najaar van 1999 is met gemeentelijke sportconsulenten en bondsfunctionarissen van gedachten gewisseld over de bevindingen en beleidssuggesties uit het eerder dat jaar verschenen rapport Etnische tweedeling in de…

  Rapport
 • symposium over culturele verschillen in de sport

  Uitnodiging voor het symposium Sport zonder grenzen. Ook al kent de hedendaagse sport nauwelijks nog grenzen en brengt zij mensen met zeer uiteenlopende culturele achtergronden samen, er is over interculturele…

  Brochure
 • meer dan een half miljoen nieuwe medeburgers

  Discussiepunten en documentatie voor de 198e algemene vergadering van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel op 4 juni 1981 in Amersfoort. Over de rechtspositie van allochtonen, jeugdige allochtonen en…

  Boek
 • Een toenemende verscheidenheid aan mensen meldt zich aan de poorten van de Nederlandse samenleving en bij de entree van arbeidsorganisaties. De bevolking, de burgers, de klantenkring en het personeelsbestand nemen…

  Boek
 • een inleiding

  In deze inleiding voor het HBO wordt niet alleen de positie van allochtonen behandeld, maar ook de verandering van Nederland tot multiculturele samenleving. In een aantal hoofdstukken wordt de positie…

  Boek
 • Dit rapport van de WRR gaat over kansen en bedreigingen voor de sociale samenhang in Nederland tot 2016. Aanleiding hiertoe vormt de aandacht die begrippen als tweedeling en de eventuele…

  Rapport
 • pour la démocratie e la liberté

  Programma van het Internationaal Symposium Europa tegen discriminatie : waakzaam voor democratie en vrijheid gehouden op 20 en 21 oktober 1994.

  Boek