Spring naar content

30 publicaties gevonden

 • maak een succesvol verduurzamingsprogramma voor je sportaccommodaties

  Gemeenten staan voor de uitdaging de sportaccommodaties de komende jaren te verduurzamen. Hoe ziet die opdracht eruit en hoe pak je dat als beleidsambtenaar succesvol aan? Die vragen en de…

  Handboek / handleiding
 • Column van Remco Hoekman in het vaktijdschrift Sportaccom van april 2020 over het meervoudig gebruik van ruimte. De auteur stelt voor om te experimenteren met het openstellen van terreinen en…

  Artikel in vaktijdschrift
 • publiek-private samenwerking bij multifunctionele sportaccommodaties

  Publiek-private samenwerking (PPS) is een in populariteit groeiende organisatievorm bij het realiseren en exploiteren van maatschappelijke voorzieningen. Voor publieke en private partijen is er de gezamenlijke opdracht om via PPS…

  Boek
 • De resultaten van de verenigingsmonitor 2017 geven de gemeente Schiedam inzicht in de vitaliteit van haar sportverenigingen. De resultaten van dit onderzoek geven richting aan het ondersteuningsbeleid van de gemeente.…

  Rapport
 • Column van Remco Hoekman in SportLokaal (Jaargang: 2012) over dat bij nieuwe sportruimte wordt gestreefd naar samenwerking, multifunctionaliteit en duurzaamheid om de investeringskosten en exploitatietekorten zoveel mogelijk te beperken.

  Artikel in vaktijdschrift
 • "een onderzoek naar het verbinden van sportaccommodaties in Salland met bestaande fiets– en mountainbike routes"

  In deze thesis is de focus gelegd om een cross-over te maken tussen de sport en de recreatieve sector, gericht op de bestaande fiets- en mountainbike routes in Salland. In…

  Scriptie
 • versie 1.0

  De MFA Startup Tool is een hulpmiddel bij het opstarten van een proces dat moet leiden tot realisatie van een multifunctionele accommodatie (mfa). De tool is bedoeld voor projectleiders, voor toekomstige…

  Handboek / handleiding
 • van verlaten industrieel gebied naar sportfabriek

  Master thesis for the redevelopment of abandoned industrial heritage into a sports facility and wellness.

  Scriptie
 • bijlage bij eindrapportage onderzoek sport en multifunctionele accommodaties

  Bijlage bij het onderzoek naar sport en multifunctionele accommodaties. Er worden een aantal cases in Nederland en internationaal besproken waarbij de volgende punten behandeld worden: beschrijving project, succesfactoren, rollen gemeente,…

  Rapport
 • Exploitanten van sportaccommodaties moeten de laatste jaren steeds vaker op zoek naar nieuwe, creatieve en innovatieve manieren om een accommodatie draaiend en rendabel te houden. Door onder andere teruglopende subsidies…

  Online artikel