Spring naar content

88 publicaties gevonden

 • randvoorwaarden, tips en praktijkvoorbeelden

  Steeds meer professionals willen een duurzame, kansrijke omgeving creëren voor ouders, kinderen en jongeren. Maar hoe stimuleer je deze duurzame veranderingen binnen je netwerk? Deze publicatie geeft randvoorwaarden, tips en…

  Werkboek / instrument
 • De gezondheid van burgers is gebaat bij sterke netwerken in de wijk. Zeker tijdens een moeilijke periode als de coronacrisis en de nasleep daarvan. Hoe zet je succesvol een wijknetwerk…

  Werkboek / instrument
 • wat is de stand van zaken in Nederland?

  In Nederland werken steeds meer professionals en/of organisaties samen in zogeheten netwerken integrale ouderenzorg. Gezamenlijk werken zij aan een samenhangend aanbod van zorg en ondersteuning (inclusief welzijnsactiviteiten) voor thuiswonende ouderen.…

  Factsheet
 • In deze column uit het vaktijdschrift Sport & Gemeenten van maart 2020 gaat de auteur Hugo van der Poel in op het ontwikkelen van praktische kennis en de uitdaging om…

  Artikel in vaktijdschrift
 • mijn perspectief op de rol daarvan binnen de nazorg van de opleiding

  In het laatste jaar van een ALO-opleiding merk je dat studenten al bezig zijn met de vervolgstap. De een meer dan de ander, maar er verandert wat. Het lijkt alsof…

  Artikel in vaktijdschrift
 • tussenrapportage 2018

  Het netwerk Gezond oud worden in Vlaardingen is in april 2017 gestart. Anderhalf jaar later is er in samenwerking met de werkgroep Onderzoek en Monitoring een tussenrapportage opgesteld. Middels verschillende…

  Rapport
 • Blog van Paul Hover op de website van Sportnext. De sportwereld oefent op veel bedrijven een grote aantrekkingskracht uit. De onvoorspelbaarheid die de (competitieve) sport eigen is, de toegang tot interessante…

  Artikel in vaktijdschrift