Spring naar content

10 publicaties gevonden

 • a multilevel analysis of sport clubs in Europe

  Non-profit associations are usually democratically organized, and this feature plays a legitimizing role for the public support to associations. This article examines which characteristics at country level, organizational level and…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • over de zin en onzin van maatschappelijke interventies

  In de non profit-sector gaat het hierover: met het geld van anderen je bemoeien met anderen. Dit brengt volgens de auteurs een grote verantwoordelijkheid met zich mee die serieus moet…

  Boek
 • onderzoek naar het functioneren van voetbalverenigingen en voetbalscholen

  De ‘voetbalschool’ is binnen enkele jaren een populair fenomeen geworden in Nederland. Waar voetbaltraining enkele jaren geleden volledig het domein was van de vereniging, biedt de voetbalschool nu aanvullende trainingen…

  Rapport
 • een belofte voor MKB en non-profitorganisaties

  Dit boek beschrijft de bedrijfsprocessen, die de basis vormen voor iedere dienstverlenende organisatie. Per onderdeel zijn drie praktijkstuaties uit de dienstverlenende sector uitgewerkt: uit de zorg over een centrale huisartsenpost,…

  Boek
 • the commercial transformation of the nonprofit sector

  Nonprofit organizations are becoming increasingly like private firms. Far more is involved than the generation of revenue. As donations decline in importance and user fees and money-raising ancillary activities come…

  Boek
 • on volunteering, civil society and corporate community involvement in transition / De veerkrachtige samenleving, over vrijwilligerswerk, civil society en maatschappelijk betrokken ondernemen in beweging

  In deze oratie wordt ingegaan op de veranderingen in de Nederlandse non-profit sector, in het bijzonder de verschuivingen in de relatie met de bezuinigende en terugtrekkende overheid. Aan de hand…

  Rapport
 • organisatievernieuwing in non-profitorganisaties, een case-studie van het amateurvoetbal in Nederland

  Een studie naar veranderingen in de amateurvoetbalvereniging, die onder meer te maken gekregen hebben met bezuinigingen van gemeenten, ruimtenood, minder vrijwilligers, vandalisme, commercialisering en de multiculturele samenleving. Deze studie is…

  Boek