Spring naar content

169 publicaties gevonden

 • De doelstelling van de SportklimaatApp luidt als volgt: een zo volledig en ongekleurd mogelijk beeld krijgen van het brede scala aan (on)sportieve handelingen dat tijdens diverse sportwedstrijden plaatsvindt. In het…

  Rapport
 • terugblik en vooruitzichten

  Afgelopen vijf jaar heeft de Nederlandse sport hard gewerkt aan een veiliger sportklimaat. Vele sportbonden, gemeenten en vooral sportclubs zetten zich in om sportiviteit en respect op en rond het…

  Rapport
 • voortgangsrapportage actieplan ‘naar een veiliger sportklimaat’

  In deze vierde VSK Monitor zijn de belangrijkste ontwikkelingen in het programma bijeengebracht. Evenals in eerdere jaren zijn hiervoor gegevens vanuit meerdere bronnen gebruikt. De cijfers laten zien dat het…

  Rapport
 • Goed onderwijs heeft een aantal elementen, dat in het marktdenken niet geboden wordt: liefde voor het vak, liefdevolle aandacht voor de student en leerlingen en … docenten die twee mijlen willen lopen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • evaluatie van de Training Sport & Gedrag

  In het seizoen 2014-2015 hebben de K NVB-districten West II en Zuid I geëxperimenteerd met een educatieve straf in het voetbal. Deze experimenten zijn onderdeel van een intensievere aanpak van…

  Rapport
 • evaluatie HALT-KNVB veiligheidstrajecten

  De KNVB telt ruim 1,2 miljoen leden die voetballen of op een andere manier actief zijn bij de sport. Zij beleven doorgaans veel plezier aan het voetbal. Maar soms ook…

  Rapport
 • position paper

  Sport events are appreciated as important sources of inspiration and positive energy. Yet, for a growing number of people, the negative aspects of sport events have come to cast a shadow…

  Rapport
 • management summary, factsheet 2016/2

  This factsheet contains the management summary of a report on ‘Integrity & sport events’ to be published by the end of March 2016. The report was commissioned by the Dutch…

  Factsheet
 • sport

  Sport is a global phenomenon engaging billions of people and generating annual revenues of more than US$145 billion. Problems in the governance of sports organisations, the fixing of matches and…

  Rapport