Spring naar content

169 publicaties gevonden

 • De SportklimaatApp is een instrument waarmee op eenvoudige wijze, real-time, een grote hoeveelheid (on)sportieve gedragingen tijdens een sportwedstrijd kunnen worden vastgelegd. Uit deze rapportage blijkt dat de resultaten van de…

  Rapport
 • geschillenbeslechtiging, tuchtrecht, strafrecht, bemiddeling, mediation, arbitrage en bindend advies in de sport

  Op en rond onze sportvelden en sportaccommodaties zijn vele mooie sportmomenten te beleven. Steeds meer mensen gaan sporten. Maar waar mensen met elkaar omgaan, gebeuren helaas ook minder mooie dingen,…

  Rapport
 • sportbeleving, voetbalgeweld en preventiestrategieën in Buenos Aires

  Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het fenomeen hooliganisme. In Argentinië zijn de barras bravas (hooligans) al jaren de oorzaak van gewelddadige conflicten. Weinig aandacht is echter nog besteed…

  Scriptie
 • een kwalitatief onderzoek naar de normalisering van het gebruik van agressie onder jongeren op de Nederlandse voetbalvelden

  De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: welke situaties van agressief gedrag doen zich voor op en rondom de voetbalvelden, en hoe is dit te begrijpen…

  Scriptie
 • Op welke manieren krijgen waarden en normen vorm en inhoud in de les bewegingsonderwijs? Hoe wordt gedacht over waarden en hoe kan waardevorming plaatsvinden? Hoe werken waarden door in specifieke bewegingssituaties en hoe komen ze…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Nederland, het land van de verschillende culturen. Het onderwijs, met het groeiende aantal multiculturele klassen, als dé ontmoetingsplaats. Jongeren die thuis een andere opvoeding krijgen, andere normen en waarden leren, een bepaald geloof meekrijgen en…

  Artikel in vaktijdschrift
 • voortgangsrapportage actieplan 'naar een veiliger sportklimaat'

  Het programma Naar een veiliger sportklimaat (VSK) ging in 2011 van start. Het programma loopt tot en met 2016. Voor de uitvoering van het programma is € 39 miljoen beschikbaar.…

  Rapport
 • onderzoek naar spreekkoren in het Nederlandse betaald voetbal

  Doel van het onderzoek waarvan deze rapportage verslag doet, is om te komen tot aanbevelingen voor de aanpak van scheldkoren in het Nederlandse betaald voetbal. Het onderzoek richt zich op de…

  Rapport
 • initiatiefnota

  Matchfixing, ofwel wedstrijdvervalsing, is een fenomeen waarmee de integriteit van de sport diep wordt getroffen. De afgelopen jaren zijn er in diverse (Europese) landen gevallen van matchfixing aan het licht…

  Beleidsnota