Spring naar content

15 publicaties gevonden

 • het European Physical Education Observatory project

  De Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) neemt sinds januari 2018 als waarnemend partner deel aan het European Physical Education Observatory (EuPEO) project. Een door de Europese Unie ondersteund project…

  Artikel in vaktijdschrift
 • good practice: eigen huis en beweegtuinen

  In twee eerdere artikelen zijn diverse aspecten van goed bewegingsonderwijs met kleuters aan bod gekomen. Nu als afsluiting van het drieluik een praktijkartikel waarin de zogenoemde ‘eigen huis- en tuinorganisatie’…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Amsterdam (ALO) start met ingang van september 2017 het professionaliseringsplatform ‘LO in Beweging’. Het doel van dit platform is door middel van het aanbieden…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Dit artikel past mooi in dit topic over zelfstandig leren. Peergroep leren, leren van, met en door je medeleerlingen dus! Is peergroup learning te realiseren in de lessen bewegingsonderwijs? Welke…

  Artikel in vaktijdschrift
 • hoe kan klasse(n)spel een bijdrage leveren aan passend onderwijs (5)

  In het voorgaande artikelen hebben we stil gestaan bij de slag van observeren naar analyseren. Nu willen we verder gaan met het bespreken van gericht interveniëren. Uiteindelijk speelt bij het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • hoe kan klasse(n)spel een bijdrage leveren aan passend onderwijs (4)

  In voorgaande artikelen hebben we stilgestaan bij het belang van constateren (o.a. de SST test en SAQI als meetinstrument) en observeren door een ‘groepsdynamische bril’. In dit artikel maken we…

  Artikel in vaktijdschrift
 • hoe kan klasse(n)spel een bijdrage leveren aan passend onderwijs (3)

  “Die klas 2 havo B is zo druk. Ik kan er niets mee. Ik ben meer bezig met orde houden dan met lesgeven. Er valt geen land mee te bezeilen.…

  Artikel in vaktijdschrift
 • hoe kan Klasse(n)spel een bijdrage leveren aan passend onderwijs (2)

  In Lichamelijke Opvoeding 9 van 2014 is het eerste artikel verschenen over Klassenspel en passend onderwijs. Klassenspel is gericht op het optimaliseren van een veilig leer- en leefklimaat door meer…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In het moderne onderwijs is het de bedoeling de leerlingen een steeds grotere mate van zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid te geven. Er zijn allerhande formulieren, lesbrieven, taak/kijkwijzers ontwikkeld die dit proces van verzelfstandiging…

  Artikel in vaktijdschrift