Spring naar content

9 publicaties gevonden

 • Onze school gaat het komend jaar met projecten werken, hebben jullie daar voorbeelden van? Op welke manier kunnen we ervoor zorgen dat de kwaliteit van de lessen bewegingsonderwijs niet te…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het basisdocument bewegingsonderwijs voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs verschijnt in mei en sluit aan op het basisdocument voor het basisonderwijs. Berend Brouwer gaf in een artikel in LO nr.2, 2007…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het Basisdocument bewegingsonderwijs onderbouw VO is uit! Inmiddels is er in het vakblad een aantal artikelen over dit basisdocument geschreven. In dit artikel beschrijven wij de leerlijn springen (turnen) van…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het Basisdocument bewegingsonderwijs voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs is in mei verschenen en sluit aan op het basisdocument voor het basisonderwijs. In een artikel in LO nr.2, 2007 worden doel…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het basisdocument bewegingsonderwijs voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs wil vaksecties bewegingsonderwijs houvast bieden bij de inrichting van hun onderwijs. Het wil bovendien buitenschoolse partners duidelijk maken wat er…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het basisdocument bewegingsonderwijs in de onderbouw van het voortgezet onderwijs is een vervolg op het basisdocument voor het primair onderwijs. Dit document sluit hierop aan maar heeft ook een eigen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een veilige opbouw van het zekeren met grote groepen

  In de sportkennismakingslessen is sinds de invoering van de tweede fase bij ons op school het sportklimmen in de plaatselijke klimhal opgenomen. Onze leerlingen waren daarover zeer enthousiast. De wens…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Alleen een programma sportoriëntatie en -keuze in de bovenbouw VO? Hoe kunnen leerlingen in de onderbouw al eerder kennismaken met zogenaamde actuele activiteiten? In het Basisdocument Bewegingsonderwijs onderbouw VO wordt…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het topic beoordelen van het vorige nummer zat boordevol. Vandaar dat we enkele artikelen hebben moeten doorschuiven. Dit stuk valt dus onder het topic van Lichamelijke Opvoeding 4. Het gaat over het…

  Artikel in vaktijdschrift