Spring naar content

577 publicaties gevonden

 • This action plan: outlines a range of new measures to strengthen the role of sport within a young person’s daily routine explains how teachers and parents can play their part…

  Rapport
 • exploring a program for at-risk students in secondary vocational education

  Deze studie sluit aan op eerder onderzoek op het gebied van preventie van voortijdig schoolverlaten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), en wil vanuit de onderwijspraktijk een bijdrage leveren aan de…

  Proefschrift/oratie
 • leidraad voor lokale besturen en scholen

  Ruimte die geschikt is om aan sport te doen moet zo goed mogelijk ingezet worden. Het naschools gebruiken van schoolsportinfrastructuur is een belangrijke stap in het efficiënt inzetten van publieke…

  Handboek / handleiding
 • De Rapportage sport 2018 is de zesde editie in een reeks sinds 2003, waarin onderzoekers van Mulier Instituut, SCP en andere onderzoeksinstituten de belangrijkste sportgerelateerde trends en ontwikkelingen hebben gebundeld…

  Rapport
 • Het Jaarrapport 2018 van de Landelijke Jeugdmonitor schetst de leefsituatie van de Nederlandse jeugd, zowel op landelijk niveau als op gemeenteniveau. Op gemeenteniveau wordt ook aandacht besteed aan de situatie…

  Rapport
 • staand onderwijs in het mbo, what’s in it?

  Nederland lijkt ervan doordrongen dat sport en bewegen essentieel zijn voor de gezondheid en de ontwikkeling van uiteenlopende vaardigheden onder kinderen en jongeren. Met initiatieven als ‘Jongeren Op Gezond Gewicht‘,…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het zijn de vragen die bij elke LO-docent omhoog borrelen: hoe ziet ons vak er over zestien jaar uit? Krijgen de kinderen nog verplicht een aantal uren gym in de…

  Artikel in vaktijdschrift