Spring naar content

577 publicaties gevonden

 • current status and success stories from the European Union member states of the WHO European Region

  This report provides a snapshot of the current status of promotion of physical activity in the education sector in EU Member States.

  Rapport
 • Van de leraar lichamelijke opvoeding (LO) wordt verwacht dat hij zichzelf blijft ontwikkelen en een bijdrage levert aan de verdere professionalisering van zijn eigen functioneren, zijn vakgroep en mogelijk het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • tijdens de ramadan

  In het kader van dit topic besteden we ook aandacht aan een aspect dat niet rechtstreeks met voeding te maken heeft maar meer met het ontbreken daarvan. Dat geldt voor…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De vakkenstructuur die nu in het onderwijs aanwezig is staat ter discussie. Er wordt in het advies Onderwijs2032 een pleidooi gehouden voor meer samenhang tussen vakgebieden. In onderstaand artikel wordt…

  Artikel in vaktijdschrift
 • van een veilig en pedagogisch klimaat in de school naar de sportvereniging

  Het creëren van een veilig leerklimaat op school vraagt om een gerichte organisatiebrede aanpak van alle professionals die daar werkzaam zijn. Ook binnen een sportvereniging moet er sprake zijn van…

  Artikel in vaktijdschrift
 • spelen tot je groen ziet

  Vanuit verschillende hoeken worden initiatieven ontwikkeld om bewegen te stimuleren. De redenen zijn steeds dezelfde. In de huidige samenleving staat de gezondheid van kinderen onder druk. Dus daar moet wat…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Op 1 februari 2016 organiseerde de Master Physical Education and Sport Pedagogy (Calo) een masterclass over Professionaliteit en leiderschap in bewegen. Aan de hand van praktijkcasussen werd vanuit het perspectief…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Dit onderzoek is uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van de gemeente Teylingen en richt zich op een vergelijking met de situatie in andere gemeenten en een discussie met…

  Rapport