Spring naar content

575 publicaties gevonden

 • niet alleen om fysieke gezondheid te verbeteren, maar ook om psychologische en sociale gezondheid te verhogen

  Artikel van Dorine Collard op de website van Sportexpert, waarbij wordt ingegaan dat in het kader van sportstimulering het belangrijk is om niet alleen op de fysieke gezondheid te richten…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Column van Remco Hoekman in SportLokaal (Jaargang: 2012) waar in wordt gegaan op een nieuwe vorm van fitness (fitness 2.0), waarbij het streven is om naast de samenwerking van fitnesscentra…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Column van Koen Breedveld in Sport & Strategie (Jaargang: 2011) over de effecten van de economische crisis die beginnen door te werken in onderwijs en wetenschap. Anderzijds wordt ook ingegaan…

  Artikel in vaktijdschrift
 • urban form changes and children's active transportation to school

  Background: Walking or bicycling to school could contribute to children’s daily physical activity, but physical environment changes are often needed to improve the safety and convenience of walking and cycling…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • Hieronder volgen enkele belangrijke conclusies uit deze publicatie. Dit tweejaarlijkse rapport geeft een beeld van de sociale situatie in Nederland. Aan de hand van kerncijfers analyseert het SCP de ontwikkelingen op…

  Rapport