Spring naar content

279 publicaties gevonden

 • beroepsspreker bij uitstek

  Bij de helpdesk komen zeer regelmatig vragen binnen over akoestiek en daarmee verband houdend: stemproblemen. We adviseren altijd een meting te laten doen naar de zaalomstandigheden. Op onze website is…

  Artikel in vaktijdschrift
 • op het woord schijnbeweging

  Taal en gym blijkt een kansrijke combinatie. Acht enthousiaste gymleerkrachten in Den Haag gingen in de pilot ‘de taalkrachtige gymleerkracht’, gefaciliteerd door gemeente Den Haag, op zoek naar effectieve taalstimulering…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Deze eindrapportage wordt voorafgegaan door een wetenschappelijke verantwoording van het Mulier instituut inzake het belang van Beter Bewegen van kinderen. Vervolgens gaan we kort in op het proces, de realisatie…

  Rapport
 • verdiepende studie naar huidige lesgeefpraktijk van leerkrachten

  Naar aanleiding van de peiling bewegingsonderwijs is een verdiepende studie uitgevoerd om meer zicht te krijgen op wat er daadwerkelijk in de lessen gebeurt en om praktijkvoorbeelden te kunnen delen.…

  Rapport
 • bewegen, sport en maatschappij voor havo en vwo

  Dit boek bevat een methode, genaamd Be Sports-Minded, voor het examenvak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM) op havo en vwo. In deze methode komen verschillende thema’s aan bod, zoals onder…

  Boek
 • van houding naar beroepshouding

  Dit boek bevat een methode voor het examenvak Lichamelijke Opvoeding 2 (LO2). Het boek bestaat uit zes hoofdstukken, waarin verschillende thema’s aan bod komen, zoals: leidinggeven, gezond bewegen, gezonde leefstijl,…

  Boek
 • third edition

  Dit boek viert het twintig jarige bestaan van het ”Spectrum of Teaching Styles” (STS). Deze theorie gaat in op de relatie tussen de leerkrachten en de leerlingen, de taken die…

  Boek
 • analysis and reform

  In 1975 heeft de Deutscher Sportbund (DSB) een breed concept gepubliceerd over de opleiding van docenten lichamelijke opvoeding binnen de Bondsrepubliek Duitsland. Dit concept is de basis geweest voor de…

  Boek
 • samenvatting referaat en co-referaten over thema lerarenopleiding lichamelijke opvoeding

  Dit boek is een symposionbundel dat betrekking heeft op het symposion dat is gehouden op zaterdag 16 april 1977 ter gelegenheid van het eerste lustrum der Interfaculteit Lichamelijke Opvoeding Vrije…

  Boek