Spring naar content

280 publicaties gevonden

 • ein Lehrbuch in 12 Lektionen, Sportwissenschaft studiederen Band 3

  Dit boek geeft een inleiding tot de sportdidactiek. Het geeft een overzicht van de belangrijkste kwesties en problemen met betrekking tot lichamelijke opvoeding. Dit boek is volledig in het Duits

  Boek
 • basisthema's in bewegingsonderwijs en sport op school

  In dit boek komen een aantal basisthema’s naar voren die betrekking hebben op het bewegingsonderwijs en sport op school. Thema’s, zoals: uitgangspunten en doelstellingen, context van het onderwijs, de voorbereiding,…

  Boek
 • inspiratiedocument met haalbare ideeën voor juffen en meesters

  Met dit inspiratiedocument worden basisscholen geholpen om kinderen zonder al te veel gedoe en kosten aan te sporen tot (meer) beweging. Want bewegen is gezond en het bevordert de leerprestaties.  

  Werkboek / instrument
 • ADHD & sport

  De vraag die in dit onderzoek centraal staat, is: in hoeverre denken leerlingen met ADHD en hun docenten dat het aanbieden van extra sport- of bewegingsmogelijkheden op school het leergedrag…

  Scriptie
 • coaches and physical education teachers

  Dit proefschrift heeft als focus wat coaches en docenten bewegingsonderwijs denken en doen tijdens het uitvoeren van hun werk. De sportcontext, waarin zowel coaches, docenten als ook jongeren participeren, wordt…

  Proefschrift/oratie
 • In het kader van het topic over methoden een praktijkartikel dat inzoomt op de samenwerking van leerlingen onderling en de samenwerking tussen docent en leerlingen. Vorig jaar is aan de methode ‘Bewegen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Waarom wordt iemand gymleraar? Wat zijn de motieven van de ALO-student(e) als hij/zij aan z’n/haar opleiding begint? En wat bezielt een deel van de afgestudeerden vier of vijf jaar later…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Er is geen loopbaanmonitor voor leraren LO, maar de uitspraak “Veel ALO-studenten worden na hun opleiding van alles en nog wat, behalve leraar”, lijkt niet uit de lucht gegrepen. Ze…

  Artikel in vaktijdschrift