Spring naar content

280 publicaties gevonden

 • Dit is het laatste deel van deze serie. In deel 1 is allereerst het begrip pedagogisch klimaat verhelderd. Na bestudering van de literatuur is een conceptomschrijving van het pedagogisch klimaat…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Nadat de Wintervergadering van 16 december unaniem groen licht gaf voor het KVLO-Registerleraarschap is de inschrijving van start gegaan. Leraren bewegingsonderwijs kunnen zich inschrijven in het initiële register. Opleidingsinstituten en Afdelingen kunnen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In een eerder artikel (‘Leuke linken leggen’) heb ik geschreven dat het pendelen (de ‘heen en weer’- actie) van docent én leerlingen tussen beleven, leren én leren leren om verschillende…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In dit artikel kijken we naar evalueren. Wat is het ook alweer. Hoe deden en doen we het? Het aloude beeld is dat we een cijfer geven voor… En dan…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Docenten die lesgeven aan multiculturele klassen hebben meer regie over de klas. Tegelijkertijd komen ze vriendelijker en behulpzamer over dan docenten die lesgeven aan minder diverse klassen. Dat zijn twee…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het lesgeven in de ‘prachtwijk’ zoals dat tegenwoordig heet is voor de één een nachtmerrie en voor de ander een uitdaging. Het is hoe dan ook een ingrijpende ervaring met…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De afdeling rechtspositie biedt hulp en bijstand bij allerhande vragen en problemen die voortvloeien uit de werksituatie van leden van de KVLO. Deze juridische bijstand geldt voor leden werkzaam in…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In LO 1 hadden we een topic over werkplekleren. Daarmee ging het over de kant van de opleiding die studenten in het veld de competenties laat verwerven. Niet alleen de studenten moeten…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Een grensoverschrijdend project tussen Nederland en Nordrhein-Westfalen. In dit artikel willen we laten zien hoe in een grensoverschrijdend project met experts vanuit onderwijs, opleidingsinstituten en sport een document is gemaakt…

  Artikel in vaktijdschrift