Spring naar content

16 publicaties gevonden

 • kennisagenda Sport en Bewegen - thema onderwijs in bewegen en sport

  In de verkenning wordt de balans opgemaakt over het in de laatste vijf jaar verrichtte onderzoek rond het onderwijs in bewegen en sport. Daarnaast worden de resultaten van recente (leden)peilingen…

  Rapport
 • Vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) worden door het Rijk en door gemeenten financiële middelen ingezet om functionarissen (buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en/of cultuurcoaches) aan te stellen. Gemeenten die deelnemen aan de…

  Werkboek / instrument
 • cijfers en ervaringen van zwemlesaanbieders

  Nederland kent een lange traditie van zwemles geven. Zwemles behoort tot het culturele erfgoed van ons land. Nieuwe plannen ten aanzien van zwemlessen roepen steevast veel discussie op. Over de…

  Rapport
 • validatie van een in het Nederlands vertaalde vragenlijst over impliciete theorieën (CNAAQ-2-NL) en onderzoek naar de invloed van doeloriëntatie, impliciete theorieën en ouderlijke betrokkenheid

  Dit onderzoek is een validatie studie van een in het Nederlands vertaalde vragenlijst over impliciete theorieën (CNAAQ-2-NL) voor volwassenen en een onderzoek naar de rol van ouders en de manier waarop ouders…

  Scriptie
 • post-games evaluation, meta-evaluation of the impacts and legacy of the London 2012 Olympic Games and Paralympic Games, research questions

  This report examines available evidence of the impacts and legacy that emerged from activity taking place in the pre-Games, Games-time and immediate post-Games period (up to the end of 2012).…

  Rapport