Spring naar content

257 publicaties gevonden

 • kijk in de praktijk

  Voor het topic over keuzeprogramma’s hebben we een vragenlijstje via de KVLO site uitgezet en gekeken hoe keuzeprogramma’s in de praktijk vorm krijgen. Er zijn dertien scholen die gereageerd hebben.…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Ook buiten onze landsgrenzen is het nodige gaande rond het bewegingsonderwijs en sport op school. De afgelopen maanden was ik in de gelegenheid iets beter zicht te krijgen op dit…

  Artikel in vaktijdschrift
 • traditionele Europese sporten en spelen voor in de gymles RECALL

  TAFISA (The Association For International Sport for All) is een internationale breedtesportorganisatie en initiatiefnemer van het bundelen van alle de verschillende spelen in het boek en op de website ‘Recall.’…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Artikel van Hugo van der Poel in Sport & Strategie. Na de ‘eerste’ recessie (2008-2010) is geconstateerd dat er toch wel erg weinig gegevens beschikbaar waren op grond waarvan iets…

  Artikel in vaktijdschrift
 • over de ogenschijnlijke controverse tussen pedagogiek en onderwijskunde; kindgericht of sportgericht lesgeven in het bewegingsonderwijs

  Tijdens mijn stagebezoeken, raak ik vaak in gesprek en in discussie met mijn mede-opleiders over wat er nu eigenlijk centraal moet komen te staan in de lessen bewegingsonderwijs. Natuurlijk vinden…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Blog van David Romijn op de website van Sport & Strategie over de ontwikkeling van het aantal sportverenigingen per sportbond in Nederland. 

  Artikel in vaktijdschrift
 • ledenontwikkeling bij sportverenigingen

  Rubriek van Janine van Kalmthout in Sport, Bestuur en Management (Jaargang: 2016). In deze bijdrage wordt dieper ingegaan op de vraag hoe het gaat met de ontwikkeling van het ledenaantal bij…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Column van Remco Hoekman in Sportaccom (Jaargang: 2016) over het privatiseren van sportaccommodaties, waarbij specifiek wordt ingegaan op de ontwikkelingen in de buitensport(accommodaties). 

  Artikel in vaktijdschrift