Spring naar content

257 publicaties gevonden

 • third edition

  Dit boek viert het twintig jarige bestaan van het ”Spectrum of Teaching Styles” (STS). Deze theorie gaat in op de relatie tussen de leerkrachten en de leerlingen, de taken die…

  Boek
 • over de fundering en inrichting van het bewegingsonderwijs in de eerste fase van het voortgezet onderwijs

  Het boek ”Bewegingsonderwijs op maat” is de visienota voor het SLO-project Bewegingsonderwijs 12-16. In dit boek wordt een visie gegeven op het bewegingsonderwijs voor de eerste drie jaar van het…

  Boek
 • In dit boek wordt sport behandeld als een cultureel fenomeen. Ingegaan wordt op de veranderende relatie tussen sport en cultuur. Als eerste wordt het culturele karakter van sport beschreven. Vervolgens wordt…

  Boek
 • onderzoek naar de invloed van twee extra lessen lichamelijke oefening per week, gedurende een schooljaar, op de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van 12 en 13-jarige jongens van de brugklassen op een school voor v.w.o. en h.a.v.o. te Amsterdam

  Dit boek beschrijft een onderzoek naar de invloed van twee extra lessen lichamelijke oefening per week, gedurende een schooljaar, op de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van 12 en 13-jarige jongens…

  Boek
 • a developmental and environmental perspective

  Dit artikel biedt fundamentele kennis over de ontwikkeling van kinderen en de invloed van water- en omgevingsfactoren op die ontwikkeling. Dit met als doel om het zwemonderwijs te verbeteren, omdat…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • Sport en bewegen is belangrijk voor kinderen, zowel voor hun (psycho)sociale en motorische ontwikkeling, als voor hun lichamelijke gezondheid. Bewegen is ook leuk voor kinderen. Vallen hoort daar bij. Maar…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Bewegung, Sport und Gesundheit, eine Vergleichsstudie des Sportunterrichts in England, Finnland, den Niederlanden und Nordrhein-Westfalen

  Dit boek geeft een studie weer over de opvattingen van schoolsport in Europa. Dit wordt gedaan door middel van de gezondheidseducatie in Finland, lichamelijke opvoeding in Nederland en lichamelijke opvoeding…

  Proefschrift/oratie