Spring naar content

257 publicaties gevonden

 • eine Untersuchung zur Situation des Schulsports in Deutschland

  Dit boek geeft een onderzoek weer over de (huidige) situatie van de lichamelijke opvoeding in Duitsland. 

  Boek
 • Hoe komt het dat de ene leerling doorzet bij tegenslag, terwijl de ander opgeeft? Waarom ontwikkelen sommige leerlingen zich goed en blijven andere op hun niveau steken? Hoe komt het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • de betekenis van sport voor de persoonsontwikkeling van adolescenten tussen de 12 en 18 jaar

  The focus of this study is the contribution of sports participation on the personality development of adolescents. The sample consisted of 272 students (115 girls, 157 boys), 13 to 19…

  Scriptie
 • Professional sport and the various industries around it, notably technology and media, are evolving every day; new partnerships, fresh thinking, innovations, breakthroughs and more refined models are changing the dynamics…

  Rapport
 • Ook in het kader van dit topic wordt het kwaliteitsonderzoek van Edwin Timmers, dat al meerdere keren in het blad aandacht heeft gehad, aangehaald. Wat en hoe willen we leerlingen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Kinderen bewegen graag en gaan hier helemaal in op. Ze doen het met hun hele wezen en ontwikkelen zich zo. Bewegen is een belangrijk ontwikkelingsgebied en verdient daarom goede begeleiding.…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het basisdocument bewegingsonderwijs voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs verschijnt in mei en sluit aan op het basisdocument voor het basisonderwijs. Berend Brouwer gaf in een artikel in LO nr.2, 2007…

  Artikel in vaktijdschrift