Spring naar content

108 publicaties gevonden

 • evaluatieonderzoek bij tien kinderopvangorganisaties en drie brede scholen

  Eindrapportage van het monitoronderzoek naar het gebruik en de implementatie van de scholing Een Gezonde Start en de Aanpak Gezonde Kinderopvang, inmiddels samengekomen in Gezonde Kinderopvang. De scholing Een Gezonde…

  Brochure
 • kinderen hebben heel veel 'leerkracht'

  Gertien Jasper is een collega met een drive. Die heeft ze haar hele carrière gehad. En voordat ze met pensioen ging heeft ze nog een mooi product gemaakt waaraan het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Steef Kraan (1957) is vanaf 1985 werkzaam in het onderwijs. Hij is begonnen als docent bewegingsonderwijs op de basisschool. Hij werkt vanaf 2000 fulltime voor Hogeschool Leiden. Hier geeft hij…

  Artikel in vaktijdschrift
 • de leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs via PABO toegelicht

  In het jaar 2000 heeft de minister van Onderwijs besloten om de bevoegdheid van afgestudeerden aan de pabo voor het vak bewegingsonderwijs te beperken tot de groepen 1 en 2.…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een uitwerking van de gemeenschappelijke opleidingskwalificaties voor de vijf Academies voor Lichamelijke Opvoeding in Nederland

  In dit boek worden de opleidingskwalificaties uitgewerkt voor de vijf Academies Lichamelijke Opvoeding in Nederland. Dit wordt gedaan aan de hand van drie verschillende niveaus met betrekking tot professionaliteit. 

  Brochure
 • tijdens de les: het LoLuLe-blad

  Veel docenten begeleiden stagiaires. Een belangrijk element in het begeleiden van stagiaires is het leren kijken naar de eigen les door de stagiaires zelf. Voor het leren observeren kan het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • the Indian evidence

  The paper examines whether board diversity improves corporate performance by considering different parameters of diversity such as gender, age, tenure, nationality, educational background and experience of the directors. No significant…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift