Spring naar content

106 publicaties gevonden

 • opleidingsverschillen in de vrouwenemancipatie

  In het emancipatiedebat worden vrouwen meestal langs ‘de man’ als meetlat gelegd. De veronderstelling is vaak dat de vrouwenemancipatie geslaagd is zodra vrouwen meer op mannen lijken en bijvoorbeeld evenveel…

  Boek
 • een onderzoek naar het studiesucces van talenten en topsporters met een NOC*NSF-status in het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland

  Het doel van het onderzoek is inzicht te geven in het aantal topsporters en studiesucces van topsporters met een NOC*NSF-status in het mbo in Nederland en factoren die verschil in studiesucces…

  Scriptie
 • grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk

  Op 17 november 2016 presenteerde de commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen van Zorginstituut Nederland het tweede adviesrapport ‘Anders kijken, anders leren, anders doen’ Grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en…

  Rapport
 • Enige jaren geleden hebben we in ons blad geschreven over het gebruik van methoden in ons vak. Ook is toen een overzicht gepubliceerd van uitgebrachte methoden. Vandaag de dag merken…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De Hanzehogeschool Groningen kiest voor opleiders als lerende professionals. Het Instituut voor Sportstudies (HIS) is in het verlengde daarvan op zoek naar mogelijkheden om het leren van opleiders te stimuleren.…

  Artikel in vaktijdschrift
 • alles wat je wilt kun je halen: vraag - geloof - ontvang!

  Zowel op het niveau van topsport als in het bewegingsonderwijs zijn coaches en docenten altijd op zoek naar nieuwe uitdagende vormen. Daar is creativiteit en lef voor nodig. Welke normen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In LO 1 hadden we een topic over werkplekleren. Daarmee ging het over de kant van de opleiding die studenten in het veld de competenties laat verwerven. Niet alleen de studenten moeten…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Sinds september 2006 worden er ook in Nijmegen docenten lichamelijke opvoeding opgeleid. De nieuwe, zesde ALO is daar onderdeel van het Instituut voor Sporten Bewegingsstudies van de Hogeschool van Arnhem…

  Artikel in vaktijdschrift