Spring naar content

108 publicaties gevonden

 • een nieuw perspectief op een oude kloof

  Over opleiding als sociale scheidslijn is al veel gezegd en geschreven. Maar een gedegen analyse waarin systematisch is onderzocht of de kloof tussen hoger- en lageropgeleiden werkelijk is toegenomen in…

  Boek
 • beknopt onderzoeksrapport

  Het marktonderzoek waarvan deze beknopte rapportage verslag doet, moet inzicht bieden in de structuur van de sportbonden in Nederland. Daarnaast moet het onderzoek inzicht geven in het scholingsaanbod en de scholingsbehoefte…

  Rapport
 • de ervaren effecten, succesfactoren en verbeterpunten van de interventie 'Er is meer te winnen: coachen op sociaal gedrag'

  Deze rapportage doet verslag van een onderzoek naar de inzet en ervaren opbrengsten van de interventie/bijscholing voor jeugdsporttrainers ‘Er is meer te winnen: coachen op sociaal gedrag’. Naast cijfermatige gegevens uit deelnemersevaluaties…

  Rapport
 • een blik op 150 jaar lichamelijke opvoeding

  In deze rubriek wordt aandacht besteed aan de site www.canonlo.nl, waar een blik wordt geworpen op 150 jaar lichamelijke opvoeding. In dit artikel wordt gekeken naar Paalbergconferentie in 1949 die…

  Artikel in vaktijdschrift
 • cursus combinatiefunctionaris Academie voor Sportstudies, De Haagse Hogeschool

  Een bruggenbouwer, een spin in het web, een verbinder: de combinatiefunctionaris vervult vele functies en werkt met verschillende mensen, van kinderen tot directeuren. Hoe zorgen de hogescholen dat de combinatiefunctionarissen voldoende bagage hebben om die rol aan te kunnen?…

  Artikel in vaktijdschrift
 • hogeschool Leiden, voor gezonde en sportieve schoolcoördinatoren

  Sinds september 2012 biedt de pabo van Hogeschool Leiden als enige pabo in Nederland, studenten de kans zich -in een speciale sportklas- te specialiseren in alle facetten die bij een…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • onderzoek naar de sociale stratificatie van sportaccommodatiegebruik

  In deze bijdrage is onderzoek gedaan naar verschillen in opleidings- en inkomensniveau tussen sportaccommodatiegebruikers. Er is gekeken naar het gemiddelde gebruik van gesubsidieerde sportaccommodaties, gemeentelijke sportaccommodaties en de openbare ruimte.…

  Scriptie
 • een cursusboek behorend bij de vooropleiding van sporttechnisch kader

  Deze publicatie betreft de vijfde druk van een cursusboek behorend bij de algemene basis opleiding (abo), een voorbereiding voor vervolgcursussen in de sport.

  Boek