Spring naar content

107 publicaties gevonden

 • a sibling analysis of the impact of family background on education, occupation, and consumption

  Het gezin van herkomst is een belangrijke determinant van iemands levenskansen. In dit proefschrift is de relatie tussen gezinsachtergrond en levenskansen onderzocht door siblings (broers en zussen) met elkaar te…

  Boek
 • Fontys Master of Sports biedt kandidaten met relevante werkervaring in de sport, en/of een relevante vooropleiding, de kans om zich (verder) te ontwikkelen tot een professional die in staat is…

  Rapport
 • een tweejarige academische leergang in de bestuurs- en organisatiewetenschap voor hbo-afgestudeerden die bij afronding recht geeft op de drs. titel van bestuurskundige

  Dit document bevat informatie over Sport, Organisatie en Management; een tweejarige academische leergang in de bestuurs- en organisatiewetenschap voor hbo-afgestudeerden. Afronding van deze leergang geeft recht op het voeren van…

  Rapport
 • 1e meting door de sociale index

  De Sociale Index maakt als meetinstrument duidelijk hoe Rotterdammers er voor staan wat betreft inkomen, opleiding en werk. Maar ook gaan ze vriendelijk met elkaar om of maken ze elkaar…

  Rapport
 • de competentieontwikkelingsbehoefte en netwerkbehoefte van combinatiefunctionarissen in de sport

  De Hogeschool van Amsterdam heeft met behulp van de subsidie van Leven Lang Leren een onderzoek gedaan naar de competentieontwikkelingsbehoefte en netwerkbehoefte onder combinatiefunctionarissen in de sport. De uitkomsten van…

  Rapport
 • de Amerikaanse droom herzien?, de invloed van eigen opleidingsniveau en beroepsstatus ouders op het behaalde sportsucces

  This study examines the influence of parental occupational status and respondents own educational attainment on the level of sports participation. The author compared elite sports participants with regular sports participants…

  Rapport
 • organisaties, opleidingen en begeleiders, bijlagen examenscriptie

  De Stichting Recreatie heeft begin 1992, in samenwerking met de Nederlandse Belangenvereniging voor Buitensport een keurmerk voor Buitensporten ingevoerd. Het keurmerk staat voor veilige, natuurgerichte en milieuvriendelijke buitensport. Organisaties en…

  Rapport
 • organisaties, opleiding en begeleiders

  De Stichting Recreatie heeft begin 1992, in samenwerking met de Nederlandse Belangenvereniging voor Buitensport een keurmerk voor Buitensporten ingevoerd. Het keurmerk staat voor veilige, natuurgerichte en milieuvriendelijke buitensport. Organisaties en…

  Rapport
 • Deze publicatie behoort tot de serie Beroepenboeken. Het boekje biedt informatie over het werkveld sport en recreatie met de daarin voorkomende functies en is bestemd voor het onderwijs (schooldekanen en…

  Boek