Spring naar content

214 publicaties gevonden

 • terug naar de bedoeling

  Organisaties zijn ‘verdraaid’ als de natuurlijke principes van organiseren verloren zijn gegaan onder een lawine van on-natuurlijke managementlogica. Recht tegenover deze verdraaide organisaties staan de organisaties die juist excelleren. Zij…

  Boek
 • een onderzoek naar de publieke opinie op verzoek van de parlementaire onderzoekscommissie 'privatisering en verzelfstandiging'

  Vanaf begin jaren tachtig plaatst de overheid overheidsdiensten op afstand door ze te privatiseren of te verzelfstandigen. Wat vinden burgers van deze ontwikkeling? Hoe denkt men over privatisering en verzelfstandiging?…

  Boek
 • In deze Monitor Talent naar de Top 2011 rapporteren het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de Commissie Monitoring Talent naar de Top aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en…

  Boek
 • Erik de Winter (NISB) over kritisch zijn en altijd anticiperen

  De wereld verandert snel en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen wil voortdurend kunnen laveren. Daarom is ook de organisatie continu in beweging. Zelfsturende teams met grote verantwoordelijkheid moeten…

  Artikel in vaktijdschrift
 • 100 jaar HALO

  Dit boek is uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de HALO (Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding), september 2012. In deze uitgave wordt tevens aandacht besteed aan de opleiding…

  Boek
 • assortimentsbepaling voor de sector sportontwikkeling stichting Sportservice Noord-Brabant

  Deze publicatie is een rapport dat geschreven is voor de Stichting Sportservice Noord-Brabant. Deze stichting is actief op het gebied van sport en recreatie en biedt ondersteuning aan organisaties binnen…

  Rapport
 • assortimentsbepaling voor de sector sportontwikkeling stichting Sportservice Noord-Brabant, bijlagenboek

  Deze publicatie is een rapport dat geschreven is voor de Stichting Sportservice Noord-Brabant. Deze stichting is actief op het gebied van sport en recreatie en biedt ondersteuning aan organisaties binnen…

  Rapport
 • a survey of UK national governing bodies of sport

  This report presents the findings from a research project focusing on the governance of national governing bodies of sport (NGBs) in the UK. Governance has become an increasingly important issue…

  Rapport
 • een onderzoek naar de kwaliteit van de organisatie van betaald voetbalorganisaties in de Toto Divisie

  Dit onderzoek naar de kwaliteit van de organisatie van bvo’s in de Toto Divisie is uitgevoerd in opdracht van de KNVB. Dit verdiepingsonderzoek richt zich op het algemene beleid. Het…

  Rapport
 • een onderzoek naar de kwaliteit van de organisatie van betaald voetbalorganisaties in de Toto Divisie, bijlagenboek

  Dit onderzoek naar de kwaliteit van de organisatie van bvo’s in de Toto Divisie is uitgevoerd in opdracht van de KNVB. Dit verdiepingsonderzoek richt zich op het algemene beleid. Het…

  Rapport