Spring naar content

214 publicaties gevonden

 • Infographic van het Mulier Instituut in Sport & Gemeenten (Jaargang: 2017) over 1) de opbrengsten van de Brede impuls combinatiefuncties volgens gemeenten en 2) de meerwaarde van de buurtsportcoaches voor…

  Artikel in vaktijdschrift
 • 1958-2008

  Boek, dat is samengesteld ter gelegenheid van het 25-jarige bestaan van de Stichting Recreatie. Het bevat bijdragen van verschillende auteurs die tesamen een beeld schetsen van de wereld van de…

  Boek
 • the Indian evidence

  The paper examines whether board diversity improves corporate performance by considering different parameters of diversity such as gender, age, tenure, nationality, educational background and experience of the directors. No significant…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • European Sport Management Quarterly (ESMQ) is the official Thomson Reuters listed journal of the European Association for Sport Management. It has an international reputation for publishing articles that contribute to…

  Wetenschappelijk tijdschrift
 • European Sport Management Quarterly (ESMQ) is the official Thomson Reuters listed journal of the European Association for Sport Management. It has an international reputation for publishing articles that contribute to…

  Wetenschappelijk tijdschrift
 • a systematic review

  Physical inactivity is proven to be a risk factor for non-communicable diseases and all-cost mortality. Public health policy recommends community settings worldwide such as the workplace to promote physical activity.…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • lessen vanuit de sport voor leidinggevenden in experience organisaties

  Binnen veel organisaties heeft coaching een belangrijke rol en die rol zal waarschijnlijk alleen nog maar toenemen. Omdat coachend leiderschap en de kenmerken ervan op verschillende wijzen worden omschreven en…

  Scriptie
 • een onderzoek naar de organisatie van sport in Gauteng, Zuid-Afrika

  De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: Hoe wordt sport georganiseerd in de provincie Gauteng en hoe ervaren de betrokken actoren deze organisatie? Tijdens dit onderzoek is gebruikgemaakt…

  Scriptie