Spring naar content

262 publicaties gevonden

 • horizontaal en procesgericht denken, construeren, besturen en samenwerken

  In dit boek worden de verbanden uitgelegd tussen onderwerpen als functiedenken, procesmanagement, kwaliteit en procesgericht werken, Six Sigma, lean management, verkokering, horizontalisering, sociale dynamiek en dienend leiderschap. Ook wordt getoond…

  Boek
 • organisaties en accommodaties

  De vraag die de auteurs in dit hoofdstuk centraal stellen is in hoeverre veranderingen in de sportbeoefening zijn terug te vinden in de manier waarop de Nederlandse sport is georganiseerd?…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • monitor zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische ziekte of beperking

  Deze publicatie geeft een overzicht van de activiteiten en resultaten van het onderzoeksprogramma ‘Monitor zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische ziekte of beperking’ in 2013. Dit onderzoeksprogramma wordt…

  Verslag
 • maatschappelijk gedreven?, een kwalitatief onderzoek naar de opstartfase van een lokale interorganisatorische samenwerking binnen de Sportimpuls

  Dit onderzoek richt zich op de verhouding tussen beleid en lokale praktijk. Op beleidsniveau is de trend van een terugtrekkende en activerende overheid zichtbaar. Beleidstaken worden naar het lokale initiatief…

  Scriptie
 • European Sport Management Quarterly (ESMQ) publishes articles that contribute to our understanding of how sport organizations are structured, managed and operated. Founded by the European Association for Sport Management, the…

  Wetenschappelijk tijdschrift