Spring naar content

214 publicaties gevonden

 • op zoek naar een balans!, verslag Bergdiscussie 2000, Nederlandse Christelijke Sport Unie

  De Bergdiscussie is een vervolg op het NCSU-congres van september 1995, waarbij de NCSU haar veertigjarig jubileum vierde en waar dertien beleidsspeerpunten werden geformuleerd. De NCSU wil met de jaarlijkse…

  Verslag
 • RIVM Centrum Gezond Leven

  Dit werkplan geeft de ambities en uitdagingen weer van het RIVM Centrum Gezond Leven en partners voor 2013.

  Verslag
 • Centrum Gezond Leven

  Dit beknopte jaaroverzicht beschrijft de resultaten van het RIVM Centrum Gezond Leven in 2012.

  Verslag
 • interventies voor optimaal functioneren

  Door de opkomst van de positieve organisatiepsychologie is het theoretische fundament gelegd voor onderzoek naar positieve werkbeleving. Inmiddels lijkt de tijd rijp om praktisch aan de slag te gaan en…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • finding common ground for multiparty problems

  This book describes a process for solving the complex problems we face as a society. This book focuses on collaboration as a method for solving interorganizational problems. Such problems generally…

  Boek
 • de visie van VWS

  Uit onderzoek blijkt dat VWS-medewerkers behoefte hebben aan een duidelijke visie op de toekomst. Eind december 2008 heeft men in twee dagen, met betrokkenheid van ongeveer vijfhonderd mensen uit alle…

  Boek
 • een beschouwing over 25 jaar ontwikkelingen in de Nederlandse Sport Federatie

  Jubileumboek van de Nederlandse Sport Federatie (NSF). De publicatie bestaat uit twee delen. Het eerste deel is gebaseerd op interviews met bestuursleden en bureaumedewerkers. Het tweede deel bevat een aantal…

  Boek
 • zicht op sport

  Sport en spel dragen in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid van de mens. De wijze van sportbeoefening en sportbeleving heeft, zeker bij de jonge sportbeoefenaar, grote…

  Rapport
 • the role of the international olympic committee

  This report is an updated version of a master’s thesis entitled ‘The growing importance of nongovernmental organisations (NGOs) and intergovernmental organisations (IGOs) in the Sport for Development and Peace context’.…

  Rapport
 • Diverse instanties in Nederland registreren meldingen van discriminatie. Zo kunnen klachten worden ingediend bij antidiscriminatiebureaus en bij de Commissie Gelijke Behandeling (CGB), of kan aangifte gedaan worden bij de politie.…

  Rapport