Spring naar content

51 publicaties gevonden

 • een zorgethische reflectie op het sportouderschap

  De afgelopen jaren is in de media veel aandacht besteed aan misstanden die zich hebben voorgedaan in de jeugdsport. Over de manier waarop ouders hun kinderen begeleiden in het omgaan…

  Scriptie
 • hoe stimuleer je ouders van 0-4 jarigen hun kind meer te laten bewegen?

  Of je nu werkt met jonge kinderen in de kinderopvang, bij een dansschool of bij een sportvereniging, je weet: ouders betrekken is belangrijk, maar niet altijd eenvoudig. Zoek je inspiratie…

  Handboek / handleiding
 • parental perspectives on physical activity and gross motor development during the early childhood, living in low socio-economical areas in the Hague, a qualitative study, master thesis

  Background: Healthy physical activity behaviours during the early years are linked with several health benefits and track over time into adulthood. Gross motor skills are an important determinant of physical…

  Scriptie
 • Sinds de ‘luizenmoeder’ op de televisie is ouderparticipatie bijna een karikatuur geworden. De betrokkenheid van ouders is een belangrijke factor op school. Als dat goed geregeld is tenminste. Anders kunnen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • on parents transferring their unfulfilled ambitions onto their child

  From the early days of psychology, theorists have observed that parents sometimes transfer their own unfulfilled ambitions onto their child. We propose that parents are especially inclined to do so…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • how do female athletes want parents to behave?

  Parents display various positive and negative behaviors at youth sport competitions. This study examined early adolescent female athletes’ preferred parental behaviors at team sport competitions. Individual interviews were conducted with…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift