Spring naar content

52 publicaties gevonden

 • trapsgewijze methode tot verhoging ouderbetrokkenheid bij buurt- en sportactiviteiten

  Deze brochure geeft stapsgewijs aan hoe organisaties ouderbetrokkenheid bij buurt- en sportactiviteiten kunnen vergroten. Als voorbeeld dient het project Ouders op de Playground zoals uitgevoerd in een aandachtswijk in Almere.

  Brochure
 • helping under-5s live active & healthy lives, 7, getting parents and carers involved

  This guide contains seven booklets for early years practitioners to help plan, organise and deliver physical activity with the under 5s. This guide helps early years settings build on existing…

  Brochure
 • evidence for parent behavior change strategies and research gaps, a scientific statement from the American Heart Association

  This scientific statement addresses parents and adult caregivers (PACs) as “agents of change” for obese children, evaluating the strength of evidence that particular parenting strategies can leverage behavior change and…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • Het rapport ‘Gezond ouder worden in Nederland’ is geschreven in opdracht van het ministerie van VWS. De landelijke gegevens kunnen gemeenten ondersteunen bij de uitvoering van de preventieve gezondheidszorg voor…

  Rapport
 • In deze publicatie staat ouderbetrokkenheid in onderwijs en sport centraal. In beide sectoren is dit een actueel thema waar veel om te doen is. De ervaringen met ouders op scholen…

  Rapport
 • dankzij Meedoen meer jeugdleden... nu de ouders nog over de brug

  Dankzij het project ‘Meedoen all jeugd door sport’ is het aantal jeugdleden bij veel sportverenigingen in de grote steden sterk toegenomen. Ruim de helft van de nieuwe jeugdleden is van…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een literatuuronderzoek naar effectieve manieren om het ontwikkelingsondersteunend gedrag van ouders te stimuleren

  Dit rapport beschrijft een gedetailleerd begrippenkader voor ouderbetrokkenheid en een aantal werkzame factoren op ontwikkelingsondersteunend gedrag van ouders.

  Rapport
 • wie doet er mee?

  Deze DVD is bedoeld voor allochtone ouders die niet bekend zijn met de sport en de sportcultuur in Nederland. Presentator/acteur Yasar Ustuner is de gids die deze wereld onderzoekt: hij…

  Audiovisueel middel