Spring naar content

51 publicaties gevonden

  • betrokkenheid van ouders bij de school van hun kind

    In het funderend onderwijs neemt de rijksoverheid een steeds terughoudender rol in, door bevoegdheden over te dragen aan gemeenten, schoolbesturen en de schoolleiding. Ook de ouders bedenkt zij een taak…

    Boek