Spring naar content

52 publicaties gevonden

  • een literatuuronderzoek naar de mogelijke rol van ouders bij bewegingsstimulering van kinderen in het basisonderwijs

    Literatuuronderzoek waarin inzicht gegeven wordt in de voorwaarden om ouders effectief te betrekken bij bewegingsstimulering van kinderen en de richtlijnen waarlangs die betrokkenheid vorm zou moeten worden gegeven.

    Rapport
  • betrokkenheid van ouders bij de school van hun kind

    In het funderend onderwijs neemt de rijksoverheid een steeds terughoudender rol in, door bevoegdheden over te dragen aan gemeenten, schoolbesturen en de schoolleiding. Ook de ouders bedenkt zij een taak…

    Boek