Spring naar content

187 publicaties gevonden

 • belangrijk, maar hoe?

  Wil je kinderen een actieve leefstijl aanleren? Dan is het belangrijk de ouders daarbij te betrekken. Kinderen zullen een actieve leefstijl gemakkelijker aanleren en volhouden wanneer hun ouders dit stimuleren…

  Factsheet
 • Tipsheet voor ouders waarmee ze leren hun kinderen om te gaan met een dopingvrije sportcarrière. Deze tipsheet toont ouders het belang van o.a. het leren van waarden en normen, het…

  Factsheet
 • In het project Gezond Ouder Worden in Apeldoorn is actieonderzoek uitgevoerd naar de samenwerking in twee werkgroepen in het project Gezond Ouder Worden. Er zijn verschillende methoden en instrumenten toegepast…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • how do parents choose sport activities for their children?

  This study aims to provide a better understanding of parents sport selection decision for their children. It investigated the following research questions:  Which factors influence parents‘ buying behavior for their…

  Scriptie
 • Poolse, Bulgaarse en Roemeense kinderen in Nederland: ouders over de leefsituatie van hun kinderen

  De toetreding van Polen tot de Europese Unie in 2004 en van Bulgarije en Roemenië in 2007 heeft geleid tot een toename van migranten uit deze landen naar Nederland. Hoe…

  Boek
 • de relatie tussen ouderschapsstijl en doeloriëntaties bij jongere sporters

  In deze scriptie werd de relatie tussen ouderschapsstijl en doeloriëntaties in sport onderzocht. Vragenlijsten voor ouderschapsstijl, ouders-gecreëerd motivationeel klimaat, coachesgecreëerd motivationeel klimaat, impliciete theorieën over vaardigheid en doeloriëntaties werden afgenomen…

  Scriptie
 • factsheet 2016/13

  Bewegingsonderwijs op basisscholen staat veel in de belangstelling. Op dit moment vullen scholen bewegingsonderwijs deels op hun eigen manier in, omdat voor de lesfrequentie, lestijd en bevoegdheid van de leraar…

  Factsheet