Spring naar content

19 publicaties gevonden

 • In september 2012 plaatste de KVLO een artikel over de opzet van ons nieuwe praktijkvak Outdoor & Adventure. Dat artikel beschreef de manier waarop het praktijkvak Outdoor & Adventure tot…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een masterscriptie over het gebruik van openbare fitnesstoestellen in buurten met een lage sociaaleconomische status

  Het doel van deze masterscriptie is om met behulp van een kwalitatief onderzoek inzicht te krijgen in de ervaringen en percepties van zowel gebruikers als niet-gebruikers van fitnesstoestellen in de…

  Scriptie
 • applying the concept of play to three case studies in Warsaw

  This research tries to visualize the complexity of the connection between several factors compound in a process with the result of social bonds development. It wants to explore how outdoor gyms located…

  Scriptie
 • freesport in VO

  SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling heeft videobeelden van negen freesporten verzameld op diverse scholen van het voortgezet onderwijs en als ‘doorkijkjes’ op www.bewegingsonderwijs.slo.nl gezet. Het freesportproject is in 2013 afgesloten. In dit artikel…

  Artikel in vaktijdschrift
 • dé nieuwe sportpraktijk

  Dit artikel is er voor bedoeld om u te introduceren in de innovatieve sport ‘Survival’, die in Nederland steeds populairder begint te worden, uitstekend toepasbaar is in het onderwijs en daarom ook…

  Artikel in vaktijdschrift
 • de praktische toepassing

  In de vorige uitgave is er informatie verstrekt over de inhoud, betekenis en toegevoegde waarde van de survivalsport in het onderwijs. In dit artikel is heel duidelijk naar voren gekomen dat de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • MTB outdoor (2)

  Freebiking in het voortgezet onderwijs is de tweede leerlijn die is ontwikkeld door het netwerk Freesport van de SLO. De dvd is bedoeld voor docenten lichamelijke opvoeding en kan tijdens de lessen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Buitenspelen en Outdoor & Adventure gaan hand in hand. Outdoor & Adventure-activiteiten bieden een uitnodigende setting waar de deelnemer letterlijk in beweging komt. Buiten in de natuur actief zijn stimuleert…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Dit artikel geeft een beeld over de vormgeving van het vak ‘Outdoor & adventure’ op vmbo van Helicon Opleidingen vmbo Groen Eindhoven. Het idee, de leerlijn, de uitwerking, eerste resultaten…

  Artikel in vaktijdschrift