Spring naar content

158 publicaties gevonden

 • samen gezond, fit en veerkrachtig

  Een goede gezondheid gaat iedereen aan. Leefstijl en leefomgeving zijn belangrijke factoren die onze gezondheid beïnvloeden. Bewegen vormt een essentieel onderdeel van een gezonde leefstijl en is van groot belang…

  Rapport
 • versie 1.1 - juli 2021

  Bij beleidsmakers in de toeristische en recreatieve sector is er behoefte aan een kwaliteitsverhoging van studies naar economische impacts en aan de mogelijkheid om uitkomsten daarvan beter te kunnen vergelijken…

  Rapport
 • een bijdrage aan de discussie over decentralisatie

  Deze publicatie levert argumenten voor de stelling dat de kwaliteit van overheidsbeleid kan worden vergroot door middel van decentralisatie. Dit boekje is opgenomen in de Groene reeks nr. 56. 

  Boek
 • Governance is an introduction to an important concept in political science. It provides a clear overview of how the concept has been used in the sub–fields of public administration and…

  Boek
 • a systems approach to physical activity for policy makers

  This guide, Getting Australia Active III (GAAIII), aims to build greater understanding and capacity among government policy makers to employ a whole-of-systems approach (WSA) to increase physical activity (PA) in…

  Rapport
 • This action plan: outlines a range of new measures to strengthen the role of sport within a young person’s daily routine explains how teachers and parents can play their part…

  Rapport
 • een vergelijkende casestudie naar de betekenis van gesprekken tussen burgers en overheid voor het verloop van een lokaal participatieproces

  De lokale overheid betrekt burgers steeds vaker bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Burgers worden gevraagd mee te denken over uiteenlopende onderwerpen, waaronder over veranderingen in hun directe leefomgeving.…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • Op 21 maart 2018 gaat Nederland naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeente moet zorgdragen voor goede sportaccommodaties en kan lokale samenwerkingsverbanden opzetten zoals de inzet van de buurtsportcoach.…

  Artikel in vaktijdschrift
 • how big data increases inequality and threatens democracy

  We live in the age of the algorithm. Increasingly, the decisions that affect our lives – where we go to school, whether we get a loan, how much we pay…

  Boek