Spring naar content

296 publicaties gevonden

 • eindrapportage van de werkgroep "IBO Gezonde leefstijl"

  Roken, alcohol en overgewicht zijn al lange tijd speerpunten van de overheid bij het bevorderen van een gezondere leefstijl. Deze factoren veroorzaken immers een groot deel van onze ziektelast: het…

  Rapport
 • de toekomst is nú

  De Balans van de Leefomgeving is de tweejaarlijkse peilstok van het Planbureau voor de Leefomgeving die aangeeft in hoeverre de door de overheid ten doel gestelde leefomgevingskwaliteit tijdig wordt bereikt.…

  Rapport
 • Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) presenteerde op 24 september 2012 de tweede Balans van de Leefomgeving. Demissionair minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)…

  Boek
 • richting geven - ruimte maken

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) brengt tweejaarlijks de Balans van de Leefomgeving uit. Dit is een rapportage over de staat van milieu, natuur en ruimte. Daarnaast evalueert de Balans in…

  Boek
 • Deze publicatie betreft een bijlage bij de Kamerbrief ‘Voortgangsrapportage sectorakkoorden funderend onderwijs’. Deze bijlage geeft per hoofddoel de doelstellingen weer die zijn afgesproken in het bestuursakkoord po, vertaald in indicatoren met…

  Beleidsnota
 • from the margins of accounting to the core of accountability

  Due to the policies introduced by many European governments since the rise of New Public Management in the 1990s, performance measurement has become the dominant means of government control of…

  Proefschrift/oratie
 • naar een effectieve aanpak van sociale uitsluiting

  Werkloosheid, schooluitval, schulden, criminaliteit, gezondheidsproblemen – jongeren in achterstandswijken hebben vaak moeite aansluiting te vinden bij de maatschappij. Dit boek beschrijft op confronterende wijze hun leefwereld. Overheidsbeleid is niet erg effectief.…

  Boek
 • position paper

  Sport events are appreciated as important sources of inspiration and positive energy. Yet, for a growing number of people, the negative aspects of sport events have come to cast a shadow…

  Rapport