Spring naar content

112 publicaties gevonden

 • Het gebeurt blijkbaar nog steeds, het kiezen van partijen. Gewoon op tv. Ook nog tijdens de gymles? Hoe zit het met het veilige pedagogische klimaat?

  Artikel in vaktijdschrift
 • een onderzoek naar de bewegingsvrijheid van kinderen op straat

  In dit boekje worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek waarin onderzocht is in hoeverre de bewegingsvrijheid van kinderen in de tijd van een generatie is afgenomen, en in hoeverre…

  Boek
 • de pedagogische waarde van de sportvereniging

  Na gezin en school wordt de sportvereniging wel het derde opvoedmilieu genoemd. Gezien het grote bereik – circa drie kwart van alle jeugd in Nederland is lid van een sportvereniging…

  Factsheet
 • over ontwikkeling, stimulering en vorming

  Dit boek biedt overzicht op wat opvoeding en onderwijs voor kinderen van nul tot ongeveer 10 jaar zou moeten inhouden. De baby-, dreumes-, peuter-, en kleuterfasen en de eerste schooljaren…

  Boek
 • het realiseren van een positieve clubcultuur

  Sportclubs worden steeds vaker als opvoedmilieus gezien. Op de sportclub worden normen en waarden overgedragen, wordt er geleerd hoe om te gaan met winst en verlies, en leren kinderen er…

  Boek
 • Calo-master biedt verdieping voor nieuwsgierige vakcollega's

  Leerkrachten in het bewegingsonderwijs hebben sinds drie jaar de mogelijkheid om de verdieping te zoeken voor hun pedagogisch en didactisch werk. De deeltijd-master ‘Physical Education and Sport Pedagogy’ van Calo…

  Artikel in vaktijdschrift
 • benoemd op PhD-positie binnen leerstoel LO

  De leerstoel Pedagogiek en Onderwijskunde van Lichamelijke Opvoeding wordt sinds september 2015 ingevuld door prof. dr. Kristine De Martelaer die reeds eerder via de website van de KVLO en het…

  Artikel in vaktijdschrift