Spring naar content

111 publicaties gevonden

 • Dit boek is een leerboek voor studenten van alle opleidingen die betrekking hebben op sport. Sport educatieve vraagstukken worden besproken, zoals onder andere theoretische perspectieven over opvoeding. Dit boek is…

  Boek
 • Sport und Sportunterricht, Grundlagen für Studium, Ausbildung und Beruf, Band 6

  In dit boek wordt onder andere uitgelegd wat onder sportpedagogiek wordt verstaan en welke basisconcepten hierbij een rol spelen. Dit boek is volledig in het Duits. 

  Boek
 • im Spannungsfeld gesellschaftlicher Erwartungen, wissenschaftlicher Ansprüche und empririscher Befunde, Jahrestagung der dvs-Sektion Sportpädagogik vom 7.-9. Juni 2007 in Augsburg, Schriften der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft Band 175

  Boek
 • pädagogische Grundlagen der Curriculumrevision in Nordrhein-Westfalen

  In dit boek worden de pedagogische principes van de grote sporten gerepresenteerd en worden daarbij opvallende educatieve trends geïllustreerd die de richting van de toekomstige lichamelijke opvoeding aangeven. Door dit…

  Boek
 • inspectierapport over de kwaliteit van het onderwijs in de lichamelijke oefening in het basisonderwijs

  Dit rapport vormt een inspectie-evaluatie en tracht in kaart te brengen wat de kwaliteit van het onderwijs in de lichamelijke oefening in het basisonderwijs is. In het rapport komt naar…

  Rapport
 • Pauline's story

  In deze monografie is geprobeerd om een verslag weer te geven van het leren over pedagogiek. Het heeft als doel om leraren bloot te stellen aan het discours van de…

  Boek