Spring naar content

111 publicaties gevonden

 • explorerend onderzoek naar de visie van bestuurders en trainers/coaches op een pedagogisch klimaat

  Als gevolg van bijvoorbeeld een scheldende coach langs de lijn of beleid waarin geen aandacht is besteed aan de ontwikkelingsbehoeften van het kind, komen de positieve gevolgen die sport met…

  Scriptie
 • een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van jeugdsporters en jeugdtrainers op een korfbalvereniging

  Naar aanleiding van de daling van het aantal jeugdleden bij een korfbalvereniging is in deze case-study het pedagogisch handelen van de trainers nader onderzocht. Dit is relevant, omdat de meeste…

  Scriptie
 • de invloed van kwalitatief spelonderwijs op de motivatie voor deelname aan sport

  From a social point of view, children are not always naturally aroused by participating in sports. It depends on many variables whether they are intrinsically motivated to take part in…

  Scriptie
 • explorerend onderzoek naar de, door zwemlesaanbieders en ouders, ervaren pedagogische en didactisch-organisatorische vormgeving van het turbozwemmen

  In dit onderzoek is op een explorerende manier onderzocht wat de ervaringen zijn van zwemlesaanbieders en ouders wiens kinderen op turbozwemmen zitten. Er is gefocust op de pedagogisch en didactisch organisatorisch…

  Scriptie
 • kwalitatief onderzoek naar de door ouders ervaren (pedagogische) kwaliteit met betrekking tot beweeg- en sportactiviteiten voor peuters en kleuters

  Er lijken tegenwoordig steeds meer initiatieven te zijn om beweeg- en sportactiviteiten te organiseren voor peuters en kleuters. De participatie van deze jonge kinderen in sport is echter niet zonder zorgen. Men…

  Scriptie
 • onderzoek naar de begeleiding van topturnsters en het pedagogische klimaat

  This study examined the perceptions and experiences of talentcoaches of their own coaching style and educational climate in their training. The aim of this study is to develop educational criteria…

  Scriptie
 • een kwalitatief onderzoek naar de betekenisgeving door actoren binnen de sectoren sport, welzijn en onderwijs aan de organisatorische en pedagogische invulling van de sportief recreatieve buitenruimten

  Het doel van dit onderzoek is het beschrijven en proberen te begrijpen van de betekenisgeving van betrokken actoren aan de sportief, recreatieve en pedagogische invulling van de buitenruimten alsmede de…

  Scriptie
 • een onderzoek naar de ervaren structurele, proces-, kind- en omgevingskenmerken van kaderleden op drie sportverenigingen in Rotterdam, ten aanzien van de interventie 'pedagogisch coördinator'

  Youth sport is increasingly seen as a way to achieve different goals. Yet there are also some risks for children in playing sports. It is therefore wise to guaranty the…

  Scriptie