Spring naar content

28 publicaties gevonden

 • (ongewenst) gedrag op het werk

  Wat vind jij? Kun je een collega aanraken tijdens een gesprek? Of van je teamleden zonder kinderen vragen om niet in de schoolvakanties vrij te nemen? Deze uitgave bevat meer…

  Werkboek / instrument
 • Een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in het dansen

  Verinorm heeft onderzoek gedaan naar grensoverschrijdend gedrag in de danssector. In opdracht van Volksgezondheid Welzijn en Sport, en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Rapport
 • een wegwijzer voor sportverenigingen

  Deze wegwijzer biedt na beknopte achtergrondinformatie over aard en omvang van grensoverschrijdend gedrag in de sport – een overzicht van werkzame elementen bij het voorkomen en vroegtijdig signaleren van grensoverschrijdend…

  Rapport
 • een selectie uit het rapport: Monitor Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ – voortgangsrapportage juni 2020

  Dit document bevat het hoofdstuk ‘Positieve sportcultuur’ uit de rapportage Monitor Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ van de voortgangsrapportage juni 2020. Dit losse hoofdstuk is geschikt voor wie specifiek geïnteresseerd is…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • HBSC 2017

  Dit rapport bevat de nieuwste resultaten van het Health Behaviour in Schoolaged Children (HBSC) onderzoek in Nederland. Dit is een landelijk representatief onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van…

  Rapport
 • onderzoek naar ongewenste gedragingen in de wielersport

   In dit onderzoeksrapport staat de volgende vraag centraal: Wat is de aard en omvang van grensoverschrijdend gedrag in de wielersport en welke maatregelen kunnen worden genomen ter bestrijding daarvan?  Over…

  Rapport
 • kwalitatief onderzoek naar de visie, aanpak en behoeften van combinatiefunctionarissen en vertrouwenscontactpersonen met betrekking tot pestgedrag bij kinderen van 6 tot 12 jaar op sportverenigingen in de gemeente Amsterdam

  Pesten is een maatschappelijk probleem dat in verschillende contexten voorkomt. Een ecologische aanpak, waarbij contexten samenwerken, blijkt effectief in de aanpak van pestgedrag. In dit onderzoek worden daarom negen combinatiefunctionarissen…

  Scriptie
 • gender and socioeconomic differences in young people’s health and well-being, health behaviour in school-aged children (HBSC) study, international report from the 2013/2014 survey

  In dit rapport staat een overzicht over gezondheid en leefstijl van jongeren in Europa van 11, 13 en 15 jaar. Het rapport bevat de resultaten van de Health Behaviour in…

  Rapport