Spring naar content

25 publicaties gevonden

 • een selectie uit het rapport: Monitor Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ – voortgangsrapportage juni 2020

  Dit document bevat het hoofdstuk ‘Positieve sportcultuur’ uit de rapportage Monitor Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ van de voortgangsrapportage juni 2020. Dit losse hoofdstuk is geschikt voor wie specifiek geïnteresseerd is…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • HBSC 2017

  Dit rapport bevat de nieuwste resultaten van het Health Behaviour in Schoolaged Children (HBSC) onderzoek in Nederland. Dit is een landelijk representatief onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van…

  Rapport
 • onderzoek naar ongewenste gedragingen in de wielersport

   In dit onderzoeksrapport staat de volgende vraag centraal: Wat is de aard en omvang van grensoverschrijdend gedrag in de wielersport en welke maatregelen kunnen worden genomen ter bestrijding daarvan?  Over…

  Rapport
 • kwalitatief onderzoek naar de visie, aanpak en behoeften van combinatiefunctionarissen en vertrouwenscontactpersonen met betrekking tot pestgedrag bij kinderen van 6 tot 12 jaar op sportverenigingen in de gemeente Amsterdam

  Pesten is een maatschappelijk probleem dat in verschillende contexten voorkomt. Een ecologische aanpak, waarbij contexten samenwerken, blijkt effectief in de aanpak van pestgedrag. In dit onderzoek worden daarom negen combinatiefunctionarissen…

  Scriptie
 • onderzoek naar de verandering van de pestsfeer en het onveiligheidsgevoel bij leerlingen na invoering van Zoneparc op school

  This research is part of the Zoneparc pilot project on behalf of Nike and Stichting Zoneparc Foundation Nederland. Zoneparc is a playground improvement project developed by Nike, the Department for…

  Scriptie
 • gender and socioeconomic differences in young people’s health and well-being, health behaviour in school-aged children (HBSC) study, international report from the 2013/2014 survey

  In dit rapport staat een overzicht over gezondheid en leefstijl van jongeren in Europa van 11, 13 en 15 jaar. Het rapport bevat de resultaten van de Health Behaviour in…

  Rapport
 • de prevalentie van pesten op sportverenigingen en de visie van kinderen ten aanzien van pestgedrag en aanpak

  Most previous research on bullying has focused on the school context and has not been taking the context of the sportsclubs into account. The current study investigated the difference in…

  Scriptie
 • De excessen in het amateurvoetbal daalden in het afgelopen seizoen voor het vierde opeenvolgende jaar met ongeveer vijftien procent. In het afgelopen seizoen ging het in één op de 3.500…

  Online artikel